زینت میر هاشمی – «خانه کَدخُدا» و داستان کَهیر زدن شیخ محمد یزدی

شعبده بازی انتخاباتی با نامزد شدن رفسنجانی و مشایی وارد گرداب جدیدی شده است. ولی فقیه در سریال سخن پراکنیهایش برای قانون شکنان خط و نشان می کَشد. خامنه ای که خود را جوهر قانون می داند و همزمان مافوق همه قوانین قرار دارد، پیشاپیش از تصمیم شورای نگهبان برای رد و یا تائید صلاحیتها پشتیبانی کرد و هرگونه اعتراض به تصمیم شورای نگهبان تحت امرش را اقدام از سوی «دشمن» اعلام کرد.

شورای نگهبان نیز در گَردَنه نامزد شدن مشایی و رفسنجانی گیر افتاده و مهلت اعلام صلاحیتها را 5 روز تمدید کرده است. در هِرَم قدرت؛ گفتمانهای «همه سلایق» و «حذف فتنه و انحراف» در مقابل هم صف آرایی کرده اند.

در این میان حرفهای یک زن که خود را نامزد انتخابات کرده سبب بالا رفتن فشار خون شیخ محمد یزدی، عضو مجلس خبرگان و عضو فقهای شورای نگهبان شده است. صرف نظر از انگیزه تعداد محدودی از زنان که برای نامزدی در نمایش انتخاباتی ثبت نام کردند، حرفهای یکی از زنان که در هنگام ثبت نام گفته بود «اگر من رییس جمهور شوم، نیمی از کابینه ‌ام خانمها و نیم دیگر آقایان خواهند بود» برای آخوند یزدی گزنده شده است. در واکنش به نظر این خانم، شیخ مرتجع و فاسد به مثل پراکنی متوسل می شود و می گوید:«کسی می‌خواست وارد روستایی شود، اصلا راهش نمی‌دادند وارد روستا شود، اما می‌گفت؛ خانه کدخدا کجاست؟»(ایسنا، پنجشنبه 26 اردیبهشت)

پیرامون این سخن پراکنی سخیف، توهین آمیز و عمیقاً ارتجاعی باید گفت؛

همین که از میان حرفهای بیش از 600 کاندیدا، حرف یک زن که واکنشی به آپارتاید جنسیتی است منجر به واکنش رییس جامعه مرتجعان موسوم به مدرسین حوزه قم شده، نشان می دهد که خواست رفع تبعیض جنسیتی تا اعماق جامعه نفوذ کرده است.
بنابرین زنان آگاه و مبارز ایران برای ورود به عرصه سیاست نیاز به اجازه شیخکهایی چون محمد یزدی و احمد جنتی ندارند و سرانجام با جنبش اجتماعی و قیام رهایی بخش زنان و مردان آزادیخواه «خانه کدخدا» را فتح خواهند کرد.