پلیس امنیتی سوئد: رژیم ایران از شبکه‌های جنایی در سوئد استفاده می‌کند

رژیم ایران از شبکه‌های جنایی در سوئد برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه دیگر کشورها ، گروه‌ها یا افراد در سوئد که به عنوان یک تهدید مشاهده می‌شوند، استفاده می‌کند. این مورد توسط پلیس امنیتی در یک کنفرانس مطبوعاتی امروز تایید شده است.

تلویزیون سراسری سوئد گزارش می دهد که سازمان اطلاعات اسرائیل موساد امروز افراد شبکه‌های رامبا و فاکستروت و رهبرانشان، راوا مجید و اسماعیل عبدو را به عنوان همکاران ایران شناخته است. رسانه‌های سوئدی در سال گذشته گزارش دادند که رهبر گروه فاکستروت، راوا مجید، در ایران دستگیر شده است.

پدر او اطلاعات را در یک مصاحبه با روزنامه آفتن‌بلادت در تاریخ ۱۸ مه تأیید کرد. او در آن زمان گفت که راوا مجید در ایران زندانی شده است اما اکنون آزاد و در مکانی ناشناخته، احتمالا نزدیک به افغانستان می‌باشد.

ایران یک تهدید جدی برای سوئد

 دانیل استنلینگ از ساپو در یک کنفرانس مطبوعاتی امروز گفت و افزود:

”سازمان امنیتی معتقد است که ایران به همراه روسیه و چین بزرگترین تهدیدهای امنیتی برای سوئد هستند. ما ارتباطاتی بین افراد در شبکه‌های جنایی و افرادی که مرتبط با خدمات امنیتی ایران هستند می‌بینیم”. 

”رژیم ایران و خدمات امنیتی آن ها فعالیت‌های تهدیدآمیز امنیتی خود را نیز علیه نمایندگان دیگر کشورها که به عنوان دشمنان رژیم  محسوب می‌شوند، از جمله اسرائیل و منافع یهودی هدف قرارداده اند.این ممکن است شامل آسیب رساندن به منافع، اهداف و فعالیت‌های اسرائیلی و یهودی در

 سوئد باشد.”

”یک تنش‌ منطقه ای گسترش پیدا کرده است و سوئد را به عنوان یک سکو تبدیل کرده است. ارزیابی پلیس امنیتی سوئد این است  که آن‌ها حملاتی راکه توسط ایران برنامه‌ ریزی شده بود، دفع کرده‌اند.”.”

ما تدابیری را خواهیم گرفت تا امکانات ایران برای ادامه فعالیت‌های تهدیدآمیز امنیتی خود در سوئد و اشخاص در سوئد را محدود کنیم.

رژیم گروه ها و افراد مخالف در داخل دیاسپورای ایرانی را هدف قرار می دهد

پلیس امنیتی سوئد امروز در یک بیانیه در وب‌ سایت خود نوشت: 

 ومی افزاید:””ایران فعالیت‌های تهدیدآمیز امنیتی خود را در سوئد و علیه سوئد سالیان انجام داده است 

”فعالیت‌های تهدیدآمیزآنها تاریخی به ویژه به افراد و گروه‌های مخالف داخلی در دیاسپورای ایران بوده است. ایران پیشتردرکشورهای دیگر به منظورخاموش کردن صداهای منتقد وتهدیدات متوجه رژیم ازخشونت استفاده کرده است . برای انجام این فعالیت‌های تهدیدآمیزامنیتی، رژیم ایران در گذشته به شبکه‌های جنایی رجوع کرده است.”

“پلیس امنیتی می‌تواند تصدیق کند که این اتفاق در سوئد هم روی داده است.”

انجمن ها ی متحد برای یک ایران آزاد درطی چندین سال نسبت به تهدید فزاینده رژیم ایران علیه سوئدی ها و ایرانیان تبعیدی هشدار داده و از دولت خواسته است که اقدام کند.

ایالات متحده آمریکا و انگلیس هشدار دادند درباره همکاری رژیم ایران با مجرمان 

انگلیس و ایالات متحده آمریکا در ابتدای امسال تحریم ها را بر ضد مقامات رژیم ایران، واحد ۸۴۰ در سپاه پاسداران و شبکه‌های جنایی که به نیابت از رژیم در خارج از کشور فعالیت می‌کردند، اعمال کردند.

وزارت خارجه و وزارت کشور بریتانیا گفته در یک بیانیه مشترک در ژانویه نوشت :

”انگلستان و ایالات متحده تحریم های جدیدی را معرفی می‌کنند تا با تهدید داخلی رژیم ایران که سعی در صادر کردن سرکوب، آزار و تهدید به روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر دارد، برخورد کند. رژیم ایران از گروه‌های جنایی در سراسر جهان برای اجرا کردن تهدیدات خود استفاده می‌کند”، 

 ترور دکتر ویدال-کوادراس

دکتر ویدال کوادراس، معاون سابق پارلمان اروپا و مدافع دموکراسی و حقوق بشر در ایران و سیاست قاطع‌تر در قبال رژیم ایران، در نوامبر گذشته قربانی یک حمله تروریستی در خارج از خانه خود در مرکز مادرید شد.

رژیم ایران دکتر ویدال کوادراس را دشمن اصلی خود می دید. بنابراین او یکی از اولین سیاستمداران اروپایی بود که رژیم اخیراً به فهرست تحریم های خود اضافه کرد.

دکتر ویدال کوادراس مظنون است که رژیم تهران پشت این تروربوده و دستور حمله تروریستی علیه او را صادر کرده است.

پلیس اسپانیا چندین نفر را به اتهام ارتباط با جنایات سازمان یافته و شبکه های جنایی در مراکش به دلیل دست داشتن در حمله تروریستی به دکتر ویدال کوادرا دستگیر و متهم کرده است.