یورش وحشیانه‌ به‌ “اشرف” محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق، قویا محکوم است

holnakبنا بر اطلاعات منتشره‌ از سوی سازمان مجاهدین خلق در اروپا، نیروهای ضربت ارتش عراق از نیمه‌ شب گذشته‌ تا بامداد امروز به‌ چندین حمله‌ مسلحانه‌ با استفاده‌ از سلاحهای سنگین و آتش باری از راه‌ دور، 19 نفر از اعضای این سازمان را کشته‌ و تعداد نامعلومی نیز مجروح ساخته‌ اند.

بر اساس گزارشهای منابع مجاهدین خلق، نیروهای سرکوبگر رژیم عراق و نیروهای ارتش آن که‌ تحت امر نوری المالکی نخست وزیر است، چند تن از مجروحان این سازمان را در حالی که‌ دست بند به‌ دست داشته‌ اند، اعدام صحرائی کرده‌ اند.

سازمان دمکراتیک یارسان یورش وحشیانه‌ نیروهای تحت امر مالکی به‌ “اشرف” را قویا محکوم نموده‌ و خواستار دخالت بلا درنگ یونامی،سفارت آمریکا و سازمان ملل متحد است.

شایان یادآوری است که‌ اعضای سازمان مجاهدین خلق بر پایه‌ یک توافق با UNAMI ،دولت آمریکا وحکومت عراق به‌ ترک بخشهای از محل استقرار چند ساله‌ی خود در “اشرف” پایان دادند و به‌ کمپ “لیبرتی” در حومه‌ فرودگاه‌ بغداد ،انتقال یافتند.

سازمان دمکراتیک یارسان معتقد است که‌ وظیفه‌ حفاظت از جان ومال اعضای سازمان مجاهدین خلق در وهله‌ اول بر عهده‌ دولت آمریکا است،زیرا این کشور در زمان اشغال عراق ،با امضای توافقنامه‌ آتش بس دو جانبه‌ با سازمان مجاهدین خلق،تعهد کرده‌ بود از اعضای این سازمان مطابق بر کنوانسیون چهار ژنو حفاظت کند.

آنچه‌ نیمه‌ شب گذشته‌ رخ داده‌ است،اولین و آخرین یورش نیروهای نوری مالکی نخواهد بود.با توجه‌ به‌ بغرنجتر شدن وضعیت سیاسی منطقه‌ و در تنگنا قرار گرفتن هر چه‌ بیشتر رژیم حاکم بر ایران،انجام اعمال تروریستی بیشتر توسط جمهوری اسلامی فزونی می گیرد.

حمایت و پشتیبانی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در این برهه‌ از زمان یک وظیفه‌ی انسانی و منعکس کننده‌ی وجدان بیدار هر ایرانی است.

سازمان دمکراتیک یارسان

1 سپتامبر 2013