سازمان عفو بین الملل از دولت عراق خواست حمله مرگبار به لیبرتی را بررسی کند

سازمان عفو بینالملل طی بیانیه از دولت عراق خواست  تا در مورد حمله روز شنبه به کمپ لیبرتی  که منحر به شهادت دوتن ازاعضای سازمان مجاهدین خلق و مجروح شده تعداد بیشتری شد تحقیقات لازم را به عمل اورد.

این سازمان ضمن اشاره به دو حمله اخیر به ساکنان لیبرتی مینویسد: در تاریخ  9 فوریه گذشته نیز این کمپ مورد حمله یک دوجین موشک قرار گرفت اما دولت عراق هیچ تحقیق در این مورد انجام نداد.

این بیانیه همچنین می افزاید که در حمله ای که نیروهای عراقی در اپریل 2011 علیه ساکنان اشرف انجامدادندکه در نتیجه 36 نفر از این ساکنین به شهادت رسیدند و حدود 300نفر مجروح شدند دولت عراق اجازه هیچ بررسی مستقل را را نداد.

این بیانیه میافزاید: بر اساس قوانین بین المللی دولت عراق موظف است حفاظت از ساکنان کمپ آزادی که ساکنین ان دارای استاتوی پناهندگی هستند را تامین کند و در حملات قبلیبه  کمپ اشرف و کمپ لیبرتی، دولت موفق به بررسی چنین حملات نشد و هیچ کس به حال مورد محاکمه قرار نگرفته است. در حقيقت، مقامهای ارشد دولت عراق در گذشته، از جمله طی ديدارهايشان از ايران، به صراحت گفته اند که حضور ساکنان کمپ در عراق را نمیپذیرند.