سازمان ملل باید رئیسی را به جای استقبال از او محاکمه کند

رئیس جمهور رژیم ایران، ابراهیم رئیسی، قصد دارد در مجمع جهانی پناهندگان ۲۰۲۳ در ژنو در روزهای ۱۳ و ۱۵ دسامبر که توسط سازمان پناهندگان سازمان ملل متحد  و سوئیس برگزار می شود، شرکت کند.

اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد شرکت رئیسی را محکوم می کند و آن را سیلی به صورت مردم ایران وهمه کسانی می داند که قربانی جنایات رژیم شده اند.

رئیسی معروف به «قصاب تهرانی» است . لقبی که او به دلیل مشارکت مستقیمش در قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸، همانطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و عفو بین الملل گزارش داده اند، به دست آورده است. او همچنین مسئول قتل بیش از ۲۰۰۰ معترض در جریان اعتراضات مردمی نوامبر ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ است.

خیزش مردمی که هنوز در ایران ادامه دارد، نشانه آشکاری است که رئیسی فاقد مشروعیت نمایندگی مردم ایران است. فردی که نماینده یک حکومت استبدادی است که باعث بدبختی و فاجعه هم در ایران و هم در سراسر خاورمیانه شده است. حکومتی که میلیون ها ایرانی را به تبعید رانده است و تا حد زیادی مسئول موجی از پناهندگان از خاورمیانه است.

سازمان ملل کاری جز پس گرفتن دعوت از رئیسی نمی تواند بکند. درعوض، رئیسی باید به دلیل جنایت علیه بشریت و نسل کشی به خاطر اعدام های دسته جمعی در سال ۱۹۸۸ دستگیر و محاکمه شود. مطابق با توصیه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران. برای همان جرمی که دادگاه منطقه استکهلم در پرونده حمید نوری تعیین کرد.

توبیاس بیلستروم (م) وزیر امور خارجه اخیراً در پاسخی کتبی در مجلس اشاره کرد که سوئد ”از جمله کشورهایی است که پشت درخواست تشکیل جلسه ویژه درباره ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در نوامبر گذشته بوده است. در این جلسه مقرر شد سازوکار مستقلی – مأموریت حقیقت یاب – برای بررسی وضعیت ایران ایجاد شود. این یک گام مهم برای ارتقای مسئولیت پذیری در قبال خشونت و سوء استفاده ای است که شاهد آن هستیم.”

رئیسی باید به دلیل جنایت علیه بشریت یا در دادگاه بین المللی یا اتحادیه اروپا از طریق صلاحیت جهانی دستگیر و تحت تعقیب قرار گیرد.

ایرانیان تبعیدی و هواداران شورای ملی مقاومت ایران در اعتراض به رئیسی و طرح این مطالبه در تاریخ ۲۲ آذر در ژنو تظاهراتی برگزار می کنند.

اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد از این تظاهرات همراه با سایر ایرانیان سوئدی حمایت می کند و در آن شرکت می کند.

سوئد و اتحادیه اروپا می توانند نقش تعیین کننده ای در این زمینه ایفا کنند و بنابراین باید ائتلافی جهانی را رهبری کنند تا رئیسی و دیگر رهبران رژیم را پاسخگو بدانند.