سازمان چریکهای فدایی خلق ایران انتخابات فرمایشی را تحریم می کند

Iran-map

قرار است روز جمعه 24 خرداد، شعبده بازی دیگری به نام انتخابات برگزار شود. پر واضح است که در فقدان نظارت موثر داخلی و بین المللی و بنا به فرموده ولی فقیه؛ برگزار کنندگان این نمایش به دروغ و با رقم سازی در پایان روز اعلام خواهند کرد که «حماسه خامنه ای» به سرانجام رسید.

بر اساس قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی فقط مردان شیعه دوازده امامی که اعتقاد عملی آنان به ولایت فقیه بر طبق نظر شورای نگهبان تامین شود، می توانند در رقابت برای کسب کرسی ریاست جمهوری شرکت کنند.

بنابراین، زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، مسلمانان غیر شیعه، پیروان مذاهب دیگر و کسانی که به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند، نمی توانند رییس جمهور شوند، حتی مسلمانان شیعه دوازده امامی که به قانون اساسی التزام دهند، باید اعتقاد عملی آنها برای شورای نگهبان ثابت شود وگرنه نمی توانند نامزد ریاست جمهوری شوند. در عمل نیز شورای نگهبان تحت امر خامنه ای بنا به مصالح ولی فقیه، بسیاری از پیروان مذهب شیعه دوازده امامی که اعتقاد عملی آنان به ولایت فقیه در طی چندین دهه ثابت شده را رد صلاحیت کرده که آخرین آن علی اکبر هاشمی رفسنجانی، عضو مجلس خبرگان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

خامنه ای طی دو دوره قبلی با اختراع صنعت «مهندسی کردن» انتخابات، رقابت درونی بین معتقدان به ولایت فقیه را دور زده و کاندیدای مورد نظر خود را از صندوقها بیرون آورده است.

به موازات این، بخش بزرگی از شهروندان که شامل مخالفان، منتقدان، احزاب، گروهها و سازمانهای سیاسی می شوند، نماینده یا کاندیدایی ندارند و به کلی از شرکت در انتخابات محروم هستند.

این نمایش محقر را هرگز نمی توان انتخابات آزاد، دمکراتیک، عادلانه و حتی رقابتی دانست. خروجی نمایش انتخاباتی پیش رو، اراده خودسرانه بیت ولی فقیه و هرم بالایی سپاه پاسداران خواهد بود.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران انتخابات فرمایشی و مهندسی شده را تحریم می کند و شرکت در آن را اقدامی به سود تقویت استبداد مذهبی، گسترش سرکوب و توسعه تروریسم و بنیاد گرایی اسلامی ارزیابی می کند. ما از هر حرکت اعتراضی علیه این شعبده بازی حمایت می کنیم و همگان را به آن فرامی خوانیم.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

یکشنبه 19خرداد 1392 – 9 ژوئن 2013