سازندگان ویدیوی “هپی” به زندان و شلاق محکوم شدند

قوه قضائیه رژیم حاکم بر ایرانن در روز گذشته ساسان سليمانی، ريحانه طراوتی، ندا موتمنی، افشين سهرابی، برديا مرادی، رهام شامخی و سپيده، جوانانی که اواخر اردیبهشت ماه امسال به دنبال ساخت ويدئويی خانگی بر روی ترانه «هپی»  دستگیر شده بوند به شش تا یک سال زندان و شلاق محکوم کرد.

خبرگزاری رویترز، به نقل از فرشید رفوگران، وکیل مدافع این متهمان نوشت، یکی دیگر از متهمان این پرونده بخاطر تخلفات سنگین تر به یکسال زندان و 91 ضربه شلاق محکوم شد.

به گفته منابع خبری تمام احکام صادر شده «تعليقی» است.