سبزهای واقعی وطن- حريف باز هم بدجوري به نظام سور زد!

wantedحريف باز هم بدجوري به نظام سور زد!

خبر افشاي يك سايت جديد كاملا مخفي براي اهداف هسته اي رژيم آخوندهاي ضد ايران و ايراني امروز در رسانه هاي بين المللي مانند توپ صدا كرد و يكي از موضوعات داغ و مهم روز بود .

واكنش برخي از هواداران علي خامنه اي در فضاي مجازي با عناوين «ادعاي کشف پايگاه اتمي درايران واکنش عاجزانه فرقه رجوي به انتخابات رياست جمهوري» و «آقايان مجاهد خيانت جديد مبارک! » نشان ميدهد كه به قول معروف بدجوري به خال خورده است!

اهميت سياسي استراتژيك اين افشاگري در شرايط كنوني بويژه بعد از نمايش انتخابات رژيم و تن دادن خامنه اي به راسپوتين دوم نظام شيخ حسن فريدون از ترس قيام و شورش مردم, غربي ها را منتظر و مُضطرب كرده بود و اين پا و آن پا مي كردند كه ببينند گُرگ ,شغال, كفتاري كه جانشين انتري كه جاي دوست و دشمن را و ولي فقيه نظام را با اشاره به زير دُمبش نشان ميداد مي گيرد در باره پروژه اتمي و ضامن بقاي آخوندها چه خواهد كرد.

اين انتظار و اضطراب فرصتي براي رژيم بود كه همچنان تخته گاز كار غني سازي را ادامه داده و به نقطه بازگشت ناپذير دست يابي به سلاح اتمي خود را نزديك و نزديك تر كند. امّا اين افشاگري برق از سه فاز خيلي ها منجمله مقام عُظماي ولايت و راسپوتينش پراند! زيرا معلوم شد رئيس جمهور جديد رژيم شيخ حسن فريدون روحاني که مستقيماً مذاکرات بر سر فعاليتهاي هسته يي را هدايت کرده است «نقش کليدي در ادامه اين برنامه داشته است

پس نگراني پيروان خامنه اي به حق و به جا و كاملا قابل فهم و باور كردني است. حريف باز هم بدجوري به نظام سور زد!