سبزهای واقعی وطن – شاخ به شاخ شدن کفتار و روباه ولایت

 

شبکه عنکبوتیدر واکنش به شرکت رئیس جمهور پیشین رژیم ولایت فقیه در انتخابات مجلس ،

اصولگرایان: رای دادن خاتمی کافی نیست، باید توبه کند.دوستان یادتان هست؟

 مطمئن باشید اگر هزار بارهم خاتمی توبه بکند کافی نیست او از چشم ولی فقیه اش افتاده است  خود خاتمی نیز این را بهتر از همه میدوند برای خاتمی الان تنها نگهداشتن

  عبا و عمامه از همه چیز مهم تر است  خلع عمامه اش نکنند. او و دیگر آخوندها حاضرند هزار بار توبه بکنند ولی  هیچ کدام این  توبه ها  را خامنه ای  نخواهد پذیرفت  چون اگر توبه اینها را قبول بکند مجبور میشود بشیند با اینها دوباره مصلحت و مشورت بکند پس خامنه ای هیچ وقت این اشتباه را نخواهد کرد

خامنه ای بجای حل کردن تضادهای درون نظام که توان حلش را ندارد هر آخوندی ازش سر پیچی میکند او را با کلمه خائن خطاب میکند . از طرف دیگر کدام مهره رژیم تا بحال از طرف ملت انتخاب شده است؟ مگر جز ولی فقیه کسی و یا رای قدرت انتخاب در ایران  دارد ؟ اینهمه سال رفسنجانی را ایزوله کرده و دست چلاقش را به سرش نکشیده است فکر میکنید الان رفسنجانی را قبول کرده و مهرش برایش فوران کرده است؟

  رفسنجانی  و خامنه ای بهتر از همه میدونند چه کینه ای به همدیگر دارند

 خاتمی برای اینکه عمامه اش را از خلع شدن نجات بدهد و تنها راه هم که برایش مانده است همان است که خود را به رفسنجانی بچسباند. ولی این پیوند کافی نخواهد بود چون رئیس را ولی فقیه انتخاب میکند. اگر به ملت بماند که به کلی نظام رای رد خواهند داد.

این دو آخوند، رفسنجانی و خاتمی مثل اون روباه میمانند هم تخم می گذارند و هم میزایند . بنظر من آخوند ابطحی بهتر از همه این آخوندها قدرت ولی فقیه را فهمید و به موقع توبه کرد و عبا و عمامه را برداشت  گفت غلط  کردم  . ولی نگاه کنید در بین رفسنجانی و خاتمی شیاد تا حالا هیچ  پیوندی بر قرار نشده بود (حتی صیغه چندساعته هم وجود نداشت ) این حمایت خاتمی از رفسنجانی نشان میدهد که کفتار ولایت اینها را مجبور کرده است که راه دیگری برایشان باقی نگذشته است

  مطمئن باشید خامنه ای بخاطر گرم کردن تنور انتخابات تا اینجا به رفسنجانی اجازه داده است ولی من مطمئنم که هر طوری شده خامنه ای روباه ولایت را در این انتخابات یک بار برای همیشه خواهد بلید شاهد باشد رفسنجانی مرد و تمام شد.  فردا مهره دلخواه  خود خامنه ای از آستین پر مهر ولی فقیه بیرون  خواهد آمد

 باور کنید خاتمی از ابطحی زودتر عمامه را خواهد برداشت غلط کردم خواهد افتاد ولی این غلط کردم خشم ولی فقیه را کم تر نخواهد کرد بیشتر خواهد کرد چون  خاتمی بدون اجازه ولی فقیه رفته با رفسنجانی  صیغه خوانده است دیگر جای برای غلط کردم و نفهمیدم برای خاتمی بعد از انتخابات نمانده است.  فکر نمیکنم این پیوند خاتمی و رفسنجانی در مقابل ولی فقیه کارا باشد.  خاتمی از روی نافهمی هم نرفته بلکه از ولی فقیه  قطع امید شده بود . اگر یادتان باشد  چندین بار در این یکی دو سال جناح خامنه ای خواستار خلع عمامه این آخوند شیاد خاتمی  شده اند. خاتمی آخرین  امید را به رفسنجانی بسته است که عمامه اش  را  از خلعیت نجات بدهد ولی فکر نمیکنم  البته خاتمی  راه دیگری هم نداشت .

یادتان هست آخوند ابطحی در عرض چند روز در زندان اربابش را شناخت که جز خامنه ای کسی دگری نیست ؟ و نمیتواند باشد خیلی سریع عبا و عمامه را کنار گذشت و چندین بار هم غلط کردم  گفت به اضافه چندین بار  توبه کرد که دیگر از ولایت جدا نشود و پیرو خاتمی نشود. ولی خاتمی و رفسنجانی شانس ابطحی را نخواهند داشت چون هیچ پلی پشت سرشان نمانده به دامان ولی فقیه برگردند . کار دارد به جای میرسد که اینها هم  آقای خودشان را بشناسند

 دوستان احمدی نژاد  در این دو سال آخر  خامنه ای جلاد و اراذل و اوباش او را کمی رنجور کرده است و خامنه ای الان یه کمی در سردرگمی بسر میبرد ولی اینقدر هم گیج نشده که اجازه بدهد رفسنجانی 80 ساله با خاتمی پست ریاست جمهوری را بگیرند.

  از طرف دیگر احمدی نژاد در این دو سال آخرش جگر خامنه ای را خون کرده است و حساب احمدی نژاد نیز تمام شده است

 بنظر من  بهترین و مطمئن ترین مهره  برای خامنه ای،  علی اکبر ولایتی است که چندین سال هم در دستگاه خامنه ای گرما گرم کار میکند و هم فرمان  بردار خوبی است

و از طرف دیگر  اصلاح  طلب و مدره و یا هر نام دیگر بعد از این دیگر در چارچوب ولایت فقیه جواب نخواهد داشت  پس این شیاد بازی ها نیز تمام شده است . الان کار بجای رسیده  است که کفتار و روباه  ولایت باید  شاخ به شاخ بشوند  که شدند  ولی باز باید صبر بکنیم. بعد از انتخابات خواهیم دید که پاسداران چطور در خیابان زن و بچه  خاتمی و رفسنجانی را لجن مال میکنند. شاهد باشید  که این  بار کتکشان نیز خواهند زد

  من  مطمئنم که خامنه ای به هیچ کدام اینها رحم نخواهد کرد. دم و ریش همه اینها را قیچی خواهد کرد. شاهد باشید و از آنها حساب رسی خواهد کرد

 ولی باید گفت  خاتمی خوب توانست این دو سه سال  از چنگ ولی فقیه در امان باشد. بی خود نگفتند آخوند شیاد خاتمی خوب  فهمیده بود اگر اندازه سرسوزنی  بدست و پای ولی فقیه بپیچد راه رفته ابطحی را خواهد رفت و خلع عمامه خواهد شد بخاطر همین در این دوره  دوم ریاست جمهوری احمدی حسابی در مقابل خامنه ای خفه خون گرفته بود و میدانست اگر کوچک ترین حرکت خارج از خواست خامنه ای بکند  او را نیز به پیش نخست وزیر و رئیس مجلس ولایت فقیه خواهد فرستاد

 دوستان این را خوب بدانید چه خاتمی و چه دیگر انگلهای جامعه ایران از روز اول تا به حال کارشان کمک کردن به جلاد و یا خودشان همدست جلاد بوده و اینها هر کار بکنند ملت ایران این ها را خوب شناخته است  درد آور است که یک تعداد عقب افتاده و پاسداران اخراجی ولایت فقیه الان در لباس آزادی خواهی  سنگ رفسنجانی و خاتمی را به سینه میزنند و این دو آخوند خونخوار را قهرمان آزادی نشان میدهند اینهم بخاطر این است که بعد از انتخابات دستگیر و یا فراری نشوند تمام تلاششان این است که رفسنجانی رئیس جمهور بشود و اینها پولهای دزدیده را راحت با زن و بچه اشان کفت بکنند

باید تف کرد به خود خمینی و بعد به خامنه ای و دیگر آخوندهای خمینی صفت و پاسدارن جنایتکارشان  از آخوند جماعت خیری به کسی نرسیده و نخواهد رسید باید ملت ایران متحد بشوند یک بار برای همیشه ریش و ریشه آخوند جماعت را بسوزانند و باید قبر کثیف خمینی را منفجر بکنند این ننگ را از خاک پاک ایرانزمین دور بریزند

برای ما ملت ایران هیچی مقدس تر از آزادی نیست  ما میخواهیم  بدون  ترس و  واهمه مثل  یک  انسان  نظر خودمان  را بگیم و میخواهیم  با رای ملت  دولت  تعیین کنیم  نه با حکم ولایت   در قرن 21بودن این رژیم ننگ بشر است اینها ملت ایران را امت مینامند و از اسم ملت وحشت دارند چطور میشود برای آخوند مثل رفسنجانی آزادی خواه گفت؟ این ننگ نیست؟ بیایید یک بار بخاطر  ملت ایران دست بدست هم دهیم بگویم سرنگون باد ولایت فقیه با تمام دار و دسته اش زنده باد ایران آزاد

خانباباخان