سخنرانی در جلسه اعلام بیانیه حمایت مجلسین بریتانیا از قیام و مقاومت مردم ایران

این ‏پاسخی شایسته به مسئولیت جامعه بین‌المللی در قبال مساله ایران است.

ابتکاری تاریخی  ۵۲۵‌ نماینده از مجلسين عوام و اعيان بریتانیا، در حمایت از مقاومت و قیام مردم ایران می باشد.

این بیانیه مشترک ۵۲۵ تن از نمایندگان مجلس عوام و اعیان انگلستان از همهٔ احزاب در حمایت از قیام مردم ایران و طرح ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت است.

بیش از ۵۰تن از وزرا و معاونان پیشین وزیران از کابینه‌های محافظه‌کار و کارگر، ۱۵ اسقف از مجلس اعیان، شامل ۳ اسقف اعظم پیشین کانتربری و ولز در میان امضاکنندگان هستند.

لرد جان پرسکات معاون سابق نخست‌وزیر، ۱۰تن از رؤسای کمیسیونهای دو مجلس، ۵تن از معاونان حزب محافظه‌کار، رئیس هیأت انگلستان در شورای اروپا و معاون سخنگوی مجلس اعیان و رهبران حزب اتحاد ملی ایرلند و حزب ملی ولز در شمار امضاکنندگان هستند.

لرد نیل کیناک، ایان دانکن اسمیت، تیم فرون رهبران پیشین حزب کارگر، حزب محافظه ‌کار وحزب لیبرال دموکرات، ۲ رئیس قبلی حزب کارگر و ۲ رئیس سابق حزب لیبرال دموکرات، بیانیه ایران ۲۰۲۳ را امضا کرده‌اند.

وزرای سابق دفاع، دادگستری، نیروهای مسلح، تجارت، توسعه بین‌المللی، زنان، آموزش و پرورش، محیط ‌زیست و وزرای سابق ولز، ایرلند شمالی، برگزیت و دادستان سابق انگلستان در میان امضاکنندگان هستند.

۵۲۵ تن از نمایندگان مجلسین انگلستان در بیانیهٔ خود از جامعهٔ بین‌المللی خواسته‌ اند که در تلاش برای تغییر در کنار مردم ایران بایستد و گامهای قاطعی علیه رژیم حاکم بر ایران بردارند. از جمله این خواسته ها قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سیاه و پاسخگو کردن مقامات رژیم ایران برای جنایت‌ها یشان علیه بشریت است.

بیانیه سرکوب خشونت ‌بار اعتراضات را محکوم وبر ضرورت به‌ رسمیت شناختن حق مشروع مردم ایران برای دفاع از خود در برابر پاسداران سرکوبگر تأکید می‌کند.