سرباز زدن رژيم آخوندی از هر گونه اطلاع در مورد بازداشت شدگان ايام انتخابات

دبیر خانه شورای ملی مقاومت با انتشار بیانیه ای اعلام داشته است که رژیم اخوندی از هر گونه اطلاعی در مورد بازداشت شدگان ایام انتخابات که بسیاری از انها از خانواده مجاهدین مستقر در اشرف و لیبرتی هستند سر باز میزند.

متن کامل اطلاعیه:

به رغم گذشت بيش از سه هفته از دستگيری خانواده های مجاهدان اشرف و ليبرتی در آستانه نمايش انتخابات رژيم آخوندی، با وجود مراجعات مکرر بستگان بازداشت شدگان، هم چنان از وضعيت اين اين زندانيان خبری نيست. شماری از بازداشت شدگان عبارتند از:
آقای محمد معزی، که در روز پنجشنبه 23خرداد-روز قبل از نمايش انتخابات- در يورش عوامل اطلاعاتی رژيم به منزل مسکونيش در کرج بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. در اين بازداشت شمار ديگری از خانواده های ساکنان اشرف و ليبرتی نيز بازداشت شدند.
در روز 16خرداد محمدرضا خسروی، برادر زندانی سياسی غلامرضا خسروی که به خاطر هوادارای از مجاهدين محکوم به اعدام شده است، دستگير و به سلول انفرادی بند 209 اوين منتقل شد.
روز 15خرداد، خانم فاطمه ضيايی آزاد، آقای مصطفی حدادی و آقای حسن صارمی و دو فرزندش حامد32ساله و شهلا 28ساله بازداشت شدند. شکنجه گران برای گرفتن اعترافهای اجباری آنها را تحت شکنجه قرار داده اند.
در ميان ساير بازداشت شدگان می تواند به آقايان احمد عسگری دانشجو، در روز 30خرداد، در پارک فدک در تهران، علی مشهدی کاظمی، در روز 21خرداد، در شهرک اکباتان در تهران و حميد رحمانی در شهر کرج اشاره کرد. از سرنوشت هيچ يک از دستگير شدگان اطلاعی در دست نيست.

مقاومت ايران از عموم مراجع بين المللی و ارگانهای حقوق بشری به ويژه کميسر عالی حقوق بشر، گزارشگر دستگيريهای خودسرانه و شکنجه و گزارشگر ويژه حقوق بشر درباره ايران خواستار رسيدگی عاجل به وضعيت زندانيان سياسی، به ويژه دستگير شدگان اخير می باشد.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
13تير1392 (4ژوييه2013)