سرخوردگی آژانس اتمی از مذاکره با رژیم تهران

یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از برنامه اتمی رژیم تهران و عدم همکاری این رژیم با آژانس ابراز نارضایتی کرد و گفت، از نوامبر۲۰۱۱ گفتگوهای خود را با رژیم تهران افزایش دادیم و به دنبال روشن شدن مسائل از طریق گفتگو و توافق بودیم، اما متاسفانه تا کنون به توافقی نرسیده ایم و این گفتگوها هیچ نتیجه ملموسی در بر نداشته است.

از سوی دیگر هیل، روزنامه ویژه کنگره آمریکا مصاحبه ای اختصاصی با اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا انجام داده و در مورد سیاست اوباما در قبال رژیم تهران از وی سئوال کرده است.

اد رویس می گوید ما یک تجربه نوزده ساله را در چارچوب مذاکره با رژیم کره شمالی و یک تجربه ده ساله را با رژیم تهران داریم. زمانی که حدود ده سال پیش مذاکره با رژیم تهران درباره برنامه اتمیش شروع شد، آنها تنها ۱۶۸ سانتریفوژ داشتند اما حالا این رقم بسیار بیشتر شده است.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان همچنین می گوید که پس از پایان مذاکرات اخیر بین گروه پنج به علاوه یک با رژیم تهران، گفته شد مذاکرات پایان یافت و مذاکرات بیشتری دنبال خواهد شد.

وی افزود، اما آنچه دموکراتها و جمهوریخواهان در کنگره مشاهده می کنند این است که کسانی که در آنسوی میز مذاکره نشسته اند، در پی دستیابی به توافق نیستند، بلکه برای دستیابی به سلاح اتمی کار می کنند.