سردادن شعار مرگ بر خامنه‌ای توسط کارگران معترض در نجف‌آباد

بنا بر گزارشهای رسیده در پی اعتراضات کارگران شهرداری در نجف آباد روز يکشنبه، کارگران خشمگین با شکستن شيشه های ساختمان شهرداری و سردادن شعار مرگ بر خامنه ای خشم خود را عليه رژيم آخوندی ابراز کردند.
این کارگران آنها به خودداری کارگزاران رژيم از پرداخت حقوق و تسويه حساب با پيمانکاران اعتراض کردند. دقايقی پس از اغاز از اين حرکت اعتراضی، نيروهای لباس شخصی مجهز به سلاح وارد صحنه شدند و کارگران را وحشيانه مورد حمله قرار دادند.
يکی از کارگران به نام سجادی خون آلود راهی بيمارستان شد. خانواده اين کارگر گفته اند تا ساعت 22 هم چنان در کما بوده است. مزدوران لباس شخصی همچنين بيش از60تن از کارگران را دستگير کردند.