سپاه پاسداران برای آمادگی در راستای سرکوب مردم، شهرک «جنگ شهری» ساخت

نیروی ضد مردم سپاه پاسداران که قیام قهرآمیز توده ای مردم ایران در سراسر شهرهای میهن بویژه در تهران را در چشم انداز می بیند، برای آماده سازی نیروهای سرکوبگر بسیج، شهرک «جنگ شهری» ساخت.

پاسدار احمد بیگدلی٬ معاون راهبردی و دفاعی سپاه تهران از ساخت یک «شهرک» برای تمرین «جنگ شهری» واقعی برای نیرو‌های ضد مردمی بسیج خبر داد.

پاسدار بیگدلی روز شنبه (۲۵ امرداد) به سایت رسمی سپاه تهران گفت که در این شهرک٬ نیرو‌های بسیج با اسلحه واقعی و گلوله جنگی تمرین می‌کنند.

این سرپاسدار جنایتکار سپاه هدف از ساخت این شهرک و تمرین با سلاح‌های جنگی واقعی از سوی نیرو‌های بسیج را افزایش «دقت تیراندازی» عنوان کرده است.

وسعت و محل این شهر اعلام نشده٬ اما به نظر می‌رسد این شهرک در تهران و در یکی از پادگان‌های متعلق به سپاه ساخته شده باشد.

بیگدلی همچنین از برگزاری مسابقات «پینت بال» سپاه به عنوان مقدمه‌ای برای ورود نیرو‌های بسیج به این شهرک نام برده است.

وی افزوده در سپاه پاسداران ورزش «پینت‌بال» با روشی «رزمی» آن‌هم با در نظر گرفتن «تاکتیک‌های جنگ شهری» دنبال می‌شود.