سفیر روسیه در تهران: بن بست برجام بدلیل اصرار رژيم ایران به برداشتن نام سپاه از لیست تروریستی است


لوان جاگاریان، سفیر روسیه در تهران به شبکه روسیه ۲۴ گفت یکی از موانع اصلی در مذاکرات احیای برجام موضوع اصرار رژیم ایران بر خروج سپاه پاسداران از فهرست تحریم‌هاست.

وی گفت که، تبادل میان تهران و واشنگتن به میانجیگری بروکسل همچنان ادامه دارد.یکی از مشکلات اصلی سر راه اصرار ایران مبنی بر خروج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست تحریم‌هاست؛ نه فقط خود سپاه بلکه برخی از یگان‌های آن تا همه چیز به طور جامع در نظر گرفته شوند.

سفیر روسیه اشاره کرد: هیچ نشستی در قالب وین در جریان نیست؛ با این حال تبادل پیغام میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. دولت بایدن تحت فشار زیادی قرار دارد. نه تنها مخالفان جمهوری‌خواه، بلکه هر روز دموکرات‌های بیشتری نیز با احیای برجام مخالفت می‌کنند.