سقوط اسد، آغاز پایان رژيم آخوندی

سرنگونی بشارژان مری گينو معاون ويژه سابق سازمان ملل در امور سوريه گفته است، اگر مخالفان رژیم اسد در سوريه پيروز شوند، این يک شکست استراتژيک برای رژيم تهران خواهد بود.

از سوی دیگر ارتش آزاد سوريه يکی از مراکز تجمع نيروهای گروه تروریستی حزب الله لبنان در محله الشاغور دمشق را هدف حمله قرار داد و بيش از 40تن از آنان و شبه نظاميان اسد را به هلاکت رساند.

بنا به گزارش ديگری، در حومه لاذقيه در ساحل سوريه نبردها بين ارتش آزاد و مزدوران اسد ادامه دارد.

در اين درگيريها تعداد زيادی از نظاميان اسد کشته و اسير شده اند.

برج باروده در يکی از ارتفاعات منطقه بعد از درگيريها به تصرف ارتش آزاد سوريه درآمده و نظاميان اسد با توپخانه اين مناطق را توپ باران می کنند.