سنای امریکا خواستار تقویت اجرای تحریمها علیه رژیم ایران شد

بر اساس بیانیه سناتور رابرت منندز، دموکرات، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قطعنامه یی را به اتفاق آرا علیه رژیم آخوندی تصویب کرد و از دولت اوباما خواست تحریمها را به طور کامل علیه این رژیم اجرا کند.

این قطعنامه همچنین مورد حمایت حمایت ۸۰ سناتور قرار گرفت.

در بیانیه یی که سناتور رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی، در تاریخ ۱۸ نوامبر صادر کرد، آمده است:

از آنجا که نگرانیهای فزاینده درباره زمانی که رژیم ایران می تواند به توانایی تسلیحات اتمی دست یابد، و با توجه به شکست مذاکرات ۵+۱ با رژیم ایران، کمیته روابط خارجی، قطعنامه شماره ۶۵ را به اتفاق آرا تصویب کرد.

این قطعنامه که توسط سناتور منندز و سناتور گراهام تهیه شده، بر خطری که از جانب رژیم ایران، آمریکا و هم پیمانان آن را تهدید می کند، تأکید می کند.

سناتور منندز گفت این قطعنامه مهم علامت روشنی برای رژیم ایران می فرستد و هشدار می دهد که رفتار این رژیم غیرقابل قبول است. در صورتی که رژیم ایران این مسیر را ادامه دهد، حلقه فشار اقتصادی بر گردن این حکومت تنگ تر خواهد شد.

رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تأکید می کند من به رژیم ایران اخطار می دهم که آماده ام تحریمهای بیشتری را علیه این حکومت اعمال کنیم، مگر این که تغییر قابل اثباتی در رفتارش مشاهده شود.

برای خواندن بیانیه منندز اینجا را فشار دهید.