سه نفر در ناارامی های مصر کشته شدند

egyptenبه گزارش خبرگزاری فرانسه سه نفراز جمله یک شهروند امریکائی در پی درگیری بین هواداران و مخالفان مرسی رئیس جمهور مصر در روزجمعه مصر کشته  و 130 نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته مقامات رسمی در مصر یک جوان 21 ساله امریکائی که برای مرکز فرهنگی امریکا کار میکرد و همچنین یک فرد دیگر در اسکندریه زمانی که مشغول عکاسی از این ناارامی ها بود کشته شد.

بر اساس همین گزارشها فرد سوم که خبرنگار بوده در شهر پورت سعید در اثر پرتاب مواد منفجره بسمت تظاهرات کنندگان کشته شده است.

مخالفان سکولار مصر، رئیس جمهور را متهم می کنند در عمل کردن به وعده خود در خصوص حکومت بر همه مصری ها و همچنین عمل کردن به آرمان های قیام یعنی آزادی و عدالت اجتماعی کوتاهی کرده است.

شرکت کنندگان در این تظاهرات کناره گیری محمد مرسی رئیس جمهور مصر از قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شدند. شماری از تظاهرکنندگان بر تحصن در میدان التحریر تا روز یکشنبه که قرار است تظاهرات میلیونی مخالفان علیه محمد مرسی برگزار شود، تاکید کردند.

گفتنی است که همزمان با تظاهرات مخالفان و طرفداران رئیس جمهور مصر در قاهره، مرسی و خانواده اش از کاخ ریاست جمهوری به مکان نامعلومی منتقل شدند.