سوئدی ها و ایرانیان تبعیدی مرگ رئیسی را جشن می گیرند و سازمان ملل را برای مراسم یادبود برنامه ریزی شده محکوم می کنند

ایرانیان سوئدی و تبعیدی، هواداران شورای مقاومت ملی ایران، حمایت خود را از مردم ایران که روز شنبه در جریان تظاهراتی در نورمالمستوریت در استکهلم مرگ ابراهیم رئیسی را جشن گرفتند، ابراز داشت.

رئیسی رئیس جمهور رژیم ایران همراه با وزیر امور خارجه رژیم و پنج تن دیگر از مقامات عالی رتبه رژیم در سانحه سقوط هلیکوپتر در ۳۰ اردیبهشت ماه مردند.

شرکت کنندگان خاطرنشان کردند که رئیسی یک قاتل دسته جمعی و همدست در بسیاری از موارد نقض شدید حقوق بشر رژیم، از جمله قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود.

 آنها تکریم رئیسی را توهین به مردم شجاع ایران و سیلی بر صورت جان باختگان رژیم و خانواده های آنان توصیف کردند.

سوئدی ها و ایرانیان در تبعید رهبران و کشورهایی که در رابطه با مرگ رئیسی تسلیت فرستادند، محکوم کردند.

آنها همچنین از تصمیم سازمان ملل برای بزرگداشت رئیسی انتقاد کردند و از مجمع عمومی خواستند که مراسم بزرگداشت برنامه ریزی شده در ۳۰ ماه مه را لغو کند.

ایرانیان تبعیدی سوئدی نیز شهدای ملت ایران را گرامی داشتند و به مبارزات جاری برای ایران آزاد و دموکراتیک توجه کردند. آنها تأکید کردند که مردم ایران آنچه را که برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی و ایجاد نهادهای دموکراتیک در ایران لازم است، دارند.

شرکت کنندگان حمایت مستمر خود را از قیام مردم برای ایجاد یک جمهوری دموکراتیک و همچنین از جنبش مقاومت سازمان یافته که با واحدهای مقاومت رهبری مبارزات آزادیخواهانه مردم را رهبری می کند، ابراز داشتند.