سوئد باید از زنان ایرانی در مبارزه برای آزادی و عدالت حمایت کند

امروز در روز جهانی زن، همه زنان شجاع در سراسر جهان را با توجه ویژه به زنان ایران به رسمیت می شناسیم و ارج می نهیم. شجاعت خستگی ناپذیر آنها علیرغم خطرات و فداکاری های شخصی که با آن روبرو هستند، همچنان با جان خود ظلم دینی و زن ستیز روحانیت را به چالش می کشند.

زنان و دختران در ایران نیروی محرکه و ضامن تغییر دموکراتیک هستند. ازطریق رهبری خود در جنبش مقاومت سازمان یافته و قیام مردمی برای یک جمهوری آزاد، سکولار و دموکراتیک. مبارزه آنها مستحق حمایت جهان خارج برای ایجاد آینده ای بهتر برای ایران است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی یک نشست ویژه درباره ایران در نوامبر ۲۰۲۲، یک تیم تحقیقاتی را برای بررسی خشونت بیش از حد علیه معترضان و سایر موارد نقض حقوق بشر مرتبط با تلاش های وحشیانه رژیم برای سرکوب خیزش مردمی که از سپتامبر ۲۰۲۲ ادامه دارد، تشکیل داد.

اعتراضات سراسری پس از آن آغاز شد که پلیس اخلاق سرکوبگر رژیم، یک زن جوان به نام مهسا ژینا امینی را به دلیل اینکه او “نامناسب لباس پوشیده” و به دلیل اینکه غلط روسری گذاشته ، تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داد.

امروز، گروه تحقیقاتی سازمان ملل اولین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد وخبرگزاری ت ت  گزارش می دهد:

-رژیم مسئول خشونت مرگبار علیه مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله است.

-رژیم برای سرکوب قیام مردمی که پس از ترور امینی به وجود آمد به «نیروی مرگبار غیرضروری و نامتناسب» متوسل شد.

-رژیم از روش هایی استفاده کرد که “جنایت علیه بشریت، به ویژه قتل، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و اذیت، ناپدید شدن اجباری و سایر اعمال غیرانسانی” را به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک به غیرنظامیان به کار برد.

گزارش گروه تحقیق تایید می کند که رژیم مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده است. این گزارش بر ضرورت اقدام بین المللی برای پایان دادن به چهار دهه معافیت از مجازات در ایران تاکید می کند.

بنابراین،اتحاد انجمنها برای ایران آزاد ازدولت سوئد می خواهد که با اتحادیه اروپا همکاری کند:

نام سپاه پاسداران رادرلیست تروریستی بگذارد وبالاترین مرجع رژیم از جمله خامنه ای و رئیس جمهوررژیم رئیسی را تحریم کنند.

ارجاع موارد نقض مستند حقوق بشررژیم وگزارش تیم تحقیق به شورای امنیت به قصد تعقیب عاملان در دادگاه بین المللی یا دیوان بین المللی کیفری.

شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار است ماموریت گروه تحقیق سازمان ملل و گزارشگر ویژه درباره ایران را برای یک سال دیگر در نشست آتی تمدید کند.

مبارزات زنان ایران برای ایران آزاد و دموکراتیک به تحریم سراسری انتخابات مجلس و شورای خبرگان رژیم در اول مارس ، با این پیام: ” زمان انتخابات نیست. زمان انقلاب است” ،منجر شد.  روز

مریم رجوی، رهبر اپوزیسیون ایران عزم مردم ایران را ستود و تحریم سراسری را نفی قاطع به استبداد مذهبی روحانیت توصیف کرد. مردم ایران آشکارا اراده خود را برای برکناری روحانیتی که به بهای حاکمیت مردم قدرت را به دست گرفته اند، ابراز کرده اند.

سوئد و اتحادیه اروپا باید در سمت راست تاریخ بایستند و از زنان ایران و مردم ایران در مبارزه آنها برای رهایی ایران از ظلم روحانیت حمایت کنند.