سوئد با محاکمه جلاد نوری به جنبش دادخواهی مردم ما وارد شد، اینهم هدیه شهرداری به خانواده های شهدا

تثبیت نسل کشی و جنایت علیه بشریت اخوندهای حاکم بر ایران در شهرداری استکهلم

لوحه یادبود قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی ۱۹۸۸ (میلادی) در ا یران