سوریه با ورود هیات بازرسان سلاح های شیمیایی مخالفت کرد

shomiسوریه با ورود هیات بازرسان سلاح های شیمیایی ِپیشنهادی سازمان ملل مخالفت کرده است .

به گزارش العربیه ؛ وزارت خارجه سوریه در بیانیه ای گفته است که بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل خواستار صدور مجوز برای رفتن هیاتی از بازرسان به نقاط مختلف سوریه، برای تحقیق درباره سلاح های شیمیایی شده است، اما این خلاف خواست دولت سوریه است که می خواهد بازرسان تنها به روستایی به “خان عسل ” در شمال استان حلب بروند.

در این بیانیه اضافه شده است که دولت سوریه نمی تواند چنین حرکتی را بپذیرد، “بویژه با توجه به نقش منفی که چنین بازرسی هایی در عراق بازی کرد و راه را برای تهاجم نظامی آمریکا گشود.”

آقای بان که در هیگ با خبرنگاران صحبت می کرد گفت “تمامی ادعاهای جدی” استفاده از سلاح شیمیایی “باید بدون تاخیر، بدون شرط و بدون استثنا بررسی شود.”

فقط تعداد بسیار اندکی از کشورهای جهان از امضای پیمان منع سلاح های شیمیایی خودداری کرده اند. سوریه یکی از این کشورهاست.

تصور می شود این کشور ذخایر گاز خردل و گاز شدیدا سمی اعصاب، سارین، در اختیار داشته باشد.