سوزش از برهم زدن دخالتهای رژیم در اوضاع عراق و ضررهای ان برای نظام ولی فقیه

رژیم پرده از برنامه های خود در عراق و شکست ان توسط مقتدا صدر حسابی سوخته. است و گویا که خامنه ای که با دزدیها و چپاول نهادهایش برای ابراز قدرت در عراق کلی خرج کرده بود محکم به زمین خورده است و حسابی عصبانی شده است.

رژیم مدعی شده است: “صدر این آشوب را در مثلثی از بزنگاه‌های حساس، مهم و سرنوشت‌ساز عراق به پا کرد و کشور را به محاقی سخت کشاند.

در شرایطی که ابتکار عمل نسبتاً عملی و قابل قبولی از سوی تمام طرف‌ها از جمله حزب دموکرات کردستان عراق آماده شده بود و میزبانی عراق برای مذاکرات ایران و عربستان دو قدرت بزرگ منطقه‌ای، این کشور را به نقطه تلاقی محورهای مختلف منطقه تبدیل و جایگاهش را در این موضع تثبیت می‌کرد،

 و از همه مهم‌تر همزمان با آغاز راهپیمایی اربعین، این آشوب‌آفرینی پرسش‌ها و ابهاماتی در رابطه با پشت پرده‌های اهداف مقتدی صدر به وجود آورده است؛ از همین روست که احتمال وجود توطئه‌ای خارجی و از پیش طراحی‌شده نه تنها برای عراق بلکه برای کل منطقه و شاید جهان تشیع، با اسب تروایی در حجم و اندازه مقتدی صدر، قوت بیشتری پیدا کرده است.

رفتارهای خرابکارانه مقتدی صدر علیه آرامش داخلی عراق،

بسط ثبات منطقه‌ای بدون دخالت خارجی

و از همه مهم‌تر مقابله با رخداد عظیم و جهانی راهپیمایی اربعین

از ضررهایی است که اقدامات صدر به رژیم ایران زده است.!!!!” اعتماد انلاین