سوزش رژیم از سخنرانی زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در افتتاحیه جشنواره کن

رژیم با سوزش از سخنرانی رئیس جمهور اوکراین در مراسم افتتاحیه جشنواره کن گفت : ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به طور زنده در مراسم افتتاحیه کن صحبت کرد. قبل از سخنرانی او تمام سالن به افتخارش ایستادند و برایش دست زدند. برنانیوز