سومین شوی تلویزیونی انتخاباتی و انزوای بینالمللی رژیم

در سومين  شوی تلوزیونی نامزدهای انتخابات نمایشی رياست جمهوری که روز جمعه ۱۷ خردادماه از تلويزيون حکومتی پخش شد، علیرغم اخطارهای مکرر خامنه ای به میدان جنگ گرگها مبدل شد و نامزدهای انتصابی به دریدن همدیگر پرداختند و مسئولیت انزوای بینالمللی رژیم را به گردن همدیگر میانداختند.

 در همین رابطه یکی از بازیکنان صحنه علی اکبر ولايتی، مشاور بين المللی رهبر جمهوری اخوندی،‌  سعيد جليلی را، مذاکره کننده ارشد هسته ای ايران را توبیخ میکرد و گفت، در دوران آقای جليلی «هيچ چيزی حاصل نشده و مدام تحريم ها» و فشار بر مردم  بيشتر شده است.

در این مناظره تلويزيونی علی اکبر ولايتی که خود  شانزده سال سکاندار وزارت امور خارجه اخوندها بوده، به طور کم سابقه ای از  نحوه مذاکرات ايران با گروه ۱+۵  به ویژه در آلماتی قزاقستان انتقاد کرد و گفت که اعضای اين گروه خواستار توقف غنی سازی ۲۰ درصدی در مقابل لغو بخشی از تحريم ها بودند،  ولی سعيد جليلی اين پيشنهاد را نپذيرفته است.

علی اکبر ولايتی گفت:«در آخرين مذاکرات آقای جليلی در آلماتی داشتند، آنها پيشنهاداتی کردند که می شد بر اساس آن ما مقداری جلو برويم، اما ايشان (آقای جليلی) اين پيشنهادها  را نپذيرفتند. گروه ۵+۱ در مذاکرات آلماتی گفتند که اگر شما غنی سازی ۲۰ درصدی را متوقف بکنيد و فوردو را يک مقداری کند کنيد، ما سه تحريم را بر می داريم. معلومه آدم هر کاری که می خواهد بکند قدم به قدم انجام می دهد.در پاسخ آنها گفته شده است که ما فلان کار را می کنيم شما کل تحريم ها را بر داريد. اين به شهادت معاون وزارت خارجه است که در مذکرات بوده است.»

ولایتی همچنین افزود:«ولی شما گفته ايد که کل تحريم را برداريد که نشان می دهد نمی خواهيد کار را پيش ببريد»

علی اکبر ولايتی اضافه کرد:« مثل اين است که ليوانی صد تومانی را به کسی بخواهند بفروشند و او بگويد اين را به من دو تومان می دهی؟ خب فروشنده می گويد، اگر خريدار نيستی چرا به اينجا آمده ای؟ وقتی شما می خواهيد سه قدم برداريد و طرف مقابل ۱۰۰ قدم معلومه که نمی خواهيد کار را به پيش ببريد .مذاکره گام به گام و به تدريج است که مسائل حل می شود.»

ايران  در ۱۷ فروردين ماه سال جاری درآلماتی با نمايندگان ، آلمان، فرانسه، بريتانيا، ايالات متحده، چين و روسيه در خصوص برنامه هسته ای خود مذاکره کرد که نتيجه ای در بر نداشت. کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا پس از اين مذاکرات گفته بود که مواضع دوطرف همچنان بر سر مسايل اساسی با هم« فاصله زيادی» دارد.

علی اکبر ولايتی در اين مناظره تلويزيونی در ادامه انتقاد از رويکرد کنونی سیاست های هسته ای جمهوری اخوندها، خطاب به سعيد جليلی گفت: ديپلماسی اين نيست که در داخل کشور بگوييم ما اصولگراييم و انعطاف نداريم. ديپلماسی خشونت و سرسختی نشان دادن نيست. بلکه با تمام دنيا تعامل داشتن است.  ديپلماسی تعامل و بده و بستان است. نمی شود که آنها هرچه را  که ما  از آنها می خواهيم بدهند و مامتقابلا هيچ کاری نکنيم. هنر ديپلماسی بيانيه صادر کردن نيست،‌ يا بيانيه را  پشت  ميز مذاکره  خواندن نيست.

این سخنان در حالی گفته میشود که خامنه ای در سخنان خود بر سر قبر خمینی در سالگرد مرگش به نامزدهای انتصابی گفته بود که رئیس جمهور اینده نباید در صدد دلجوئی از غرب باشد.