شاعر نامدار ایران زمین، دکتر اسماعیل خویی قتل عام مجاهدین در کمپ لیبرتی را محکوم کرد

در گرماگرم جنگ خان و مان براندازی که به‌هرحال به سازمان مجاهدین ربطی ندارد، فرمانفرماییی آخوندی، با همکاری دست‌نشاندگانش در عراق، فرصت را غنیمت شمرده است تا از پناهندگانِ سازمانِ مجاهدین در اردوگاه لیبرتی نیز کینه‌کشی کند.

شمار افزاینده‌ای از پناهندگان مجاهد در لیبرتی، تاکنون، کشته و زخمی شده‌اند، ما گمان داریم که این روند همچنان ادامه خواهد یافت.
از سازمانِ ملل، از همه‌ی سازمان‌های پشتیبان حقوق بشر می‌خواهیم تا نگذارند گستره‌ی این جنایت‌ها، گسترده‌تر از این شود که دارد همچنان می‌شود.
سبا خویی، اسماعیل خویی، خسرو باقر پور
پنجشنبه 7 آبان 1394 – 29 اکتبر 2015