شرکت کنندگان در تظاهرات خواستار دخالت کمیساریای عالی پناهندگی شدند

s6روز جمعه یک گروه از ایرانیان مقیم سوئد در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد در استکهلم جمع شدند تا وضعیت جدی اشرف را مورد توجه قرار دهند و همچنین از کمیساری عالی پناهندگان خواستند تا موقیعیت جمعی ساکنان اشرف را به عنوان پناهندگان سیاسی به رسمیت بشناسد.

گروهی از تظاهر کنندگان با نمایندگان کمیساریای عالی ملاقات کردند و در مورد وضعیت کنونی اشرف به گفتگو پرداختند. این گروه سپس نامه ای را از طرف تظاهر کنندگان که در ان خواستار شدند تا کمیساری عالی موقعیت جمعی ساکنان اشرف را به عنوان پناهنده به رسمیت بشناسد.

شرکت کنندگان در تظاهرات حمایت خود را از طرح نماینگان اتحادی اروپا برای حل درازمدت بحران اشرف اعلام داشتند. انها همچنین از دولت سوئد درخواست کردند تا از طرح اروپا خمایت کنند از از یک فاجع انسانی جلوگیری ش.د.

– طرح نمایندگان اتحادیه اروپا شامل ایجاد تسهیلات برای انتقال ساکنان اشرف به کشورسوم نظیر کانادا،انگلیس، امریکا، استالیا . نروژ.. میباشد و همزمان درخواست میکند که نیروهای عراقی کمپ اشرف را ترک کننددو همچنین مقامات عراقی تحقیقات مستقلی را در مورد حمله اخیر به اشرف را اعاز کند. این طرح همچنین از سازمان ملل و نیروهای امریکا میخواهد تا زمان اجرای طرح حفاظت اشرف را به عهده بگیرد.