شش شهروند مسیحی به بیست سال حبس محکوم شدند

شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز حکم بیست سال زندان برای شش شهروند مسیحی را صادر کرد.

به گزارش محبت نیوز احکام محکومیت چهار نقر، “مجتبی سیدعلاالدین حسین”، “محمدرضا پرتویی (كوروش)”، “وحید حکانی” ، “همایون شکوهی” را به وکیل این چهار نوکیشان مسیحی ابلاغ کرد.

هر چهار نفر این افراد از نظر دادگاه با اتهام شركت در جلسات خانگی، تبلیغ و ترویج مسیحیت، ارتباط با سازمان‌های مسیحی در خارج از کشور، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی متهم ردیف اول شناخته شدند و هر یک به 3 سال و هشت ماه زندان حکم قطعی محکوم شدند.

بر اساس این خبر آقایان “مجتبی سیدعلاالدین حسین” و “همایون شکوهی” جدای از حکم بدوی هریک به ۸ ماه حبس تعلیقی و خانم ” فریبا ناظمیان و پسر ۱۷ ساله” ایشان ” نیما شکوهی” نیز هریک به دو سال حبس تعلیقی محکوم گردیدند.س از اعلام حکم و رای صادره از سوی دادگاه هم اکنون کلیه تماس های تلفنی این نوکیشان مسیحی از داخل زندان قطع شده است و این افراد اجازه هیچگونه تماس تلفنی با خانوادههای خود را ندارند.

قابل ذکر است این نو کیشان مسیحی ساکن شیراز در ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۰  پس از شناسایی و یورش به جلسه کلیسای خانگی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که پیش از این نیز “مجتبی سیدعلاالدین حسین” و “همایون شکوهی”در (اردیبهشت سال ۱۳۸۷) به همراه ۸ تن از دیگر نوکیشان مسیحی ساکن شیراز به اتهام ایمان و باورهای مسیحی بازداشت و از سوی دادگاه به ۵ سال حکم تعلیقی محکوم شده بودند.

اولین دادگاه این متهمان پس از گذشت بیش از ۸ ماه انتظار در ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۱ در محل شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و به ریاست قاضی رشیدی برگزار و دومین دادگاه نیز در محل همین شعبه مورخ در ۸ دی ماه ۱۳۹۱ با حضور وکیل مدافع آنان برگزار شد.