شعارهای ضدحکومتی در شهرهای مختلف کشور

shora

 همزمان با تهران مردم و جوانان دلیر در شهرهای مختلف کشور جشن پیروزی تیم فوتبال ایران بر تیم کره جنوبی را به صحنه ابراز انزجار از رژیم آخوندی تبدیل کردند.

در اصفهان مردم در پل خواجو و اطراف آن، با نیروی انتطامی درگیر شدند. عوامل نیروی  انتظامی با پرتاب  گاز  اشک آور سعی در پراکنده کردن جمعیت دارند. تا ساعت ۲۳ به وقت محلی همچنان بر تراکم جمعیت اضافه میشود. در چهار راه آب نیز مردم به سردادن شعار پرداختند.

 در قائمشهر نیروهای ضدشورش و لباس شخصی ها به طور گاز انبری   جوانان و مردمی را که شعارهای «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» سر دادند،   مورد حمله قرار دادند و تعدادی از آنان را با باتون مضروب ساختند.

درکرمانشاه انبوه جمعیت شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، سر دادند.

درتبریز به دنبال تجمع مردم درچهارراه آبرسان خ ولی عصر و رشدیه  گله های نیروهای سرکوبگر به  طور متراکم  شهر را به اشغال خود درآوردند و به پراکنده ساختن جمعیت پرداختند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸خرداد۱۳۹۲ (۱۸ژوئن۲۰۱۳)