شعارهای ضد حکومتی در تهران و چندین شهر ایران

تجمع مردم در کرج

تجمع مردم در کرج

بنا بر گزارشهای رسیده مردم، بویژه جوانان در تهران و سایر شهرهای ایران پس از اعلام نتایج مسابقه فوتبال بین ایران و کره جنوبی به خیابانه ریخته و از این فرصت استفاده کرده و شهارهای ضد حکومتی سر دادند.

karaj1

تجمع مردم در کرج

بر اساس همین گزارشها شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد توسط انبوه جمعيت که در کرج تجمع کرده بودند شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد سر دادند و ترانه يار دبستانی را خواندند. جمعيت در بيشتر نقاط کرج به شکل انبوه گرد آمده بودند و با تاريکی هوا بر تعداد جمعيت افزود شد. گوهردشت، عظيميه، ازادگان ،مهرشر، حصارک، ميدان سپاه و جمهوری شاهد حضور انبوه جمعيت بودند. در بالای پل ازادگان جمعيت زيادی در بالای پل حضور دارند.

نيروهای انتظامی جرأت مداخله پيدا نکرده اند.

در تهران در شهرک غرب. به رغم حضور گسترده نيروهای سرکوبگر جوانان شعار مرگ بر ديکتاتور سر دادند.

در پارک وی تهران شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد طنين انداز بود.

در ميدان رضاييهای شهيد جوانان شعار نترسيد، نترسيد ما همه با هم هستيم سر دادند.

اول هفت حوض تا انتهای آن حدود صد هزار نفر جمعيت تجمع کردند و شعار می دهند احمدی گمشو گمشو.

در ساير شهرها از جمله شيراز، اصفهان  و همدان نيز فضای مشابهی حاکم بود.

در اصفهان در پل خواجو و خيابانهای اطراف جوانان بيرون ريختند.

يک جمعيت دوهزار نفره موتورسوار که در دست خود پرچم ايران داشتند دور ميدان نقش جهان دور می زدند

در همدان در بلوار ارم جوانان و مردم به طور گسترده حصور داشته و شهار مرگ بر دیکتاتور و زندانی سیاسی ازاد باید گردد سر میدادند.