شعار مرگ بر رفسنجانی در مشهد

رییس بنیاد موسوم به تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی به رفسنجانی حمله کرد. آخوند حمید روحانی در مسجد فقیه سبزواری گفت: هاشمی رفسنجانی درصدد بود به نحوی رهبری را تحت فشار قرار دهد و نامه ایشان به رهبری (در سال88) مصداق این مسئله است؛ در حالی که مقام معظم رهبری ایستاد و آن توطئه نیز خنثی شد.

از سوی دیگر پاسدار حسن عباسی طی سخنانی در مشهد با حمله شدیداللحن به رفسنجانی گفت: متهم اصلی فتنه 88 آقای هاشمی است. یک جریان به رهبری هاشمی و هدایت روحانی در فتنه 88 در صدد جمع کردن بساط انقلاب بود.