شعار معلمان :«هم فتحی، هم عبدی آزاد باید گردد»

روز گذشته در تجمع معلمان در شیراز، شعار «هم فتحی، هم عبدی آزاد باید گردد» سر داده شد. معلمان خواستار آزادی فعالان صنفی شدند. معلمان روز گذشته در چندین شهر دست به تجمع زده و خواستار اجرای کامل رتبه بندی شدند. بهار نیوز