شعری از آقای بیداد – شعری که از آن خون نچکد، ننگ دفتر است

شعر خوانی در تهران در انجمن امیر کبیر. شعری که از آن خون نچکد، ننگ دفتر است، شعری از اقای بیداد است.

شما میتوانید ان را به طور رایگان کپی کنید.

برای کپی اینجا را کلیک کنید

http://video.fffi.se/#300