شلیک چهل فروند موشک ۱۰۷ میلیمتری به داخل لیبرتی، شناسایی ۲۹ محل اصابت

shoraسومین حمله موشکی , شماره ۵

 چهل فروند موشک ۱۰۷ میلیمتری به  داخل  لیبرتی شلیک شده که ۲۹ محل اصابت آن شناسایی شده است.

در جریان موشک باران امروز، بیش از ۴۰ موشک ۱۰۷ میلیمتری به داحل کمپ لیبرتی  شلیک شده است که تا ساعت ۱۵ به وقت محلی ۲۹ محل اصابت آن شناسایی و گزارش شده است. در جریان این حمله  جنایتکارانه  ۲ مجاهد خلق شهید و ۲۷ تن مجروح شدند.

خانم کلثوم صراحتی یکی از دو شهید، زندانی سیاسی دهه ۶۰ در ایران و به مدت یکسال در شکنجه گاه اوین بوده است.

این آن روی سکه انتخابات به سبک آخوندها در داخل ایران است که برای ارعاب وممانعت از اعتراض و قیام مردم صورت میگیرد.

 دبیرخانه  شورای ملی مقاومت ایران

۲۵خرداد۱۳۹۲ (۱۵ژوئن۲۰۱۳)