شوالیه ایرانی – خاطرات هاشمی در۱۴۲۲(سی سال بعد)-بخش سوم

حسین موسویان ازنیوجرسی آمریکا زنگ زد بوی گفتم تا پس ازافتادن آبها ازآسیاب به بهانه سرماخوردگی همسرش آنجا بماند ودرغیاب سفیرایران درواشنگتن بعنوان سفیراکرودیته من عمل نماید می گفت می خواهد یک مقاله بنویسد وثابت کند که به 50 دلیل آمدن من به عرصه انتخابات بنفع آمریکاست همانطوریکه درمورد سوریه با 5 دلیل وبرنامه اتمی با 20 دلیل ازجمله فتوای مقام معظم رهبری (که مولای درزش نمی رود) ثابت کرد که ساخت بمب اتمی توسط ایران اولا محال است وثانیا به نفع آمریکاست زیرا این کشورمی تواند 150 میلیارددلاراسلحه به شیوخ عرب درطی یکسال بفروشد وبهمین مقدارنیزسفارش ساخت نیروگاههای اتمی را از امارات، عربستان، کویت ودیگران دریافت کند به هوش وذکاوت این سفیرسابق ما درآلمان آفرین گفتم حیف که لورفتن این ترورهای اروپا مارا ازنعمت وجود ایشان محروم کرد. خدا لعنت کند آن مرتیکه یونانی را که با راه اندازی رستوران میکونوس ما را بدبخت کرد واینده این فرزند دیراسلام را ازوی گرفت تا اکنون در بدترین نقطه جهان یعنی آمریکا به پست ترین کارها ازجمله خدمت دردانشگاه پرینستون با بورسیه تن بدهد.

نوه ام حسن (لاهوتی) ازانگلیس زنگ زد می گفت که این آلن ایرسخنگوی وزارت خارجه آمریکا که اسم ایرانی خودش راغلامحسین گذاشته است عکس ومطلبی ازمرا درفیس بوک گذاشته که همین امربه فرموده امام نشاندهنده حمایت آمریکا وانگلیس ازمن است وبهترایت یک تکذیبیه صادرکنم زیرا آیت الله رجبی ازجامعه مدرسین حوزه علمیه قم (با فاطمه رجبی دوانی همسرالهام وکاشف معجزه هزاره سوم اشتباه نشود) بااستناد به سخنان امام (ره) گفته است هروقت دشمنان ازشما تعریف کردند فورا خودتان رابه دکترنشان بدهید.

آقای بمن زنگ زده است ومی گوید 100 تن ازنمایندگان مجلس طی نامه ای به شورای نگهبان ازاعضای محترم آن خواسته اند بنده راردصلاحیت نماید زیرا به دلیل کهولت سن ممکنست کارازدستم دربرود واداره اموربیافتد دست کارگزارانی که ازاساس بانظام مشکل دارند گفتم به آنها پیغام بدهند اولا جعل امضاء برخلاف شرع است ثانیا مگربنده آقا هستم که کارازدستش دربرود وهرروزبین سران قوایش جنگ ودعوی باشد واز230 نماینده انتصابی مجلس فقط 70 تای آنها فرمانبرداری بکنند وآخرسرپس ازآنهمه اختبارات که 70% امورکشوررادراختیارایشان قرارداده است هم همه بگویند آقا “تنهاست” گفتم نه بابا جان ازاین خبرها نیست.

ازبیت رهبری تماس گرفتند وگفتند آقا گفته است که “برخی خارج ازاختیارات شان شعارندهند” گفتم پس بفرمایید که ایشان سخنرانی هایشان راقطع کنند چون شبانه روزدرحال شعاردادن بعنوان نماینده کل مسلیمن جهان هستند وهر روزبجای دبیرکل سازمان ملل برای دنیا نسخه می پیچند! تازه رییس جمهورایشان نیزبدنبال مدیریت جهان است

(حمیدرضا) ترقی گفته است برخی ازما موتلفه ای ها طرفدارهاشمی هستند بازخوب است این ترقی هرچندوقت یکباریک “ترقی” می کند بادامچیان نیزدرحمایت ازهاشمی گفته است “سن مهم نیست” که گفتم خوب اینکه معلوم است وقتی سن متوسط خبرگان رهبری 70 سال است وروسای خبرگان وشورای نگهبان مهدوی کنی وجنتی هستند که دیگرشرط سنی می شود یک جوک بی مزه

آقا (منظورعلی خامنه ای است) گفته است که برخی می خواهند کشور را به عقب برگردانند و من گفتم مگرجلورفته بود که کسی بخواهند آنرابه عقب برگردانند شاید منظورایشان نرخ تورم، بیکاری، اعتیاد، فحشاء، رشوه خواری، اعدام، دزدی سرمایه های ملی وانزوای بین المللی و …است که فعلا رکورد زده ایم

عمادپسرمحسن آمده است ومی گوید باباجون حتی حسین درخشان هم به شما نامه نوشته است وسایت رجاء نیوزآنرا چاپ کرده است پرسیدم حالا چه نوشته است عمادمی گوید درخشان درخواست کرده است که شما درانتخابات شرکت نکنید اولا فکرکردم این فرد همان حمید درخشان فوتبالیست است وتعجب کردم چون رابطه من با قوتبالیستها بد نسیت ولی وقتی نوه ام توضیح داد که نه ایشان همان حاسوس اسرائیل ومتهم سب آل بیت پیامبرهستند که با عفو رهبری بجای اعدام به 19 سال زندان همراه با مرحضی محکوم شده اند خیالم راحت شد .

سیدحسن خمینی می گوید آیت الله جنتی گفته است نامزدبنزسواربایدموضعش رادرمقابل فتنه بگوید گفتم بهش بگویید ماحاضریم این بنزخودراکه عکس آنرا برایش می فرستم با یک چرخ ماشین یا نمایندگی بی ام دبلیوی آقا عوض کنیم.
صادق محصولی (زاهد شب و سارق روز) گفته است ” به احتمال زیاد هاشمی عالیجناب سرخپوش در فضای انتخابات 92 سبز‌پوش شده و فتنه‌ای را برنامه‌ریزی کرده است”. اول فکر کردم صادق محصولی همان اکبرگنجی است .وی گفته است همه چه مسئولان و چه آحاد جامعه مکلفند که از اصلح را با دقت انتخاب کرده و نباید در انتخاب اصلح کم ‌فروشی و کم‌کاری کنیم”. گفتم همه می دانند که با همین کم فروشی ها درسواپ نفت وخرید ارزان وفروش گران منازل مصادره ای 160 میلیون دلاری ثروت بهم زدیم

تعدادی ازفرماندهان سپاه پیغام داده اند که ممکنست با آمدن من به انتخابات تمامیت ارضی ایران به خطربیافتد ومنهم به آنها جواب دادم که نگران تمامیت ارضی ایران هستید یا تمامیت ارزی خودتان ! فکرکنم با پاسخ منطقی خود آنها راقانع کردم چون دیگرخبری ازآنا نشد.

موسوی ازخبرگزاری ایران دریک اظهارات پرمعنی گفته است جریان اصلاحات ساقدوش من(هاشمی) شده اند ازآنجاییکه کلمه فوق بیشتربرای همراه داماد بکارمی رود معلوم است به ابشان خبری رسیده است که اینباردرانتخابات خرداد 92 قراراست بنده داماد و آقا عروس باشند.البته این فرد درهمان مصاجبه اش درمورد رقیب من یعنی مشایی هم گفته است که احمدی نژاد می خواهد مشایی رابه شورای نگهبان شیاف (ببخشید تحمیل) کند که البته شاید با توجه به پبوست عمده اعضای شورای نگهبان شاید برای آنهابد نباشد.

آقا درسحنرانی خود گفته است که بنده ” نه نفیا ونه اثباتا نظری درمورد کاندیداتوری افراد ندارم” وافزود اند “نه می گویم بیایید ونه می گویم نیایید وتکلیفی نمی کنم” ولی سردارقالیباف می گوید دردوره قبل با آنکه رقیب احمدی نژاد بوده است براساس تکلیف آقا به احمدی نزاد رای داده است واکنون مانده ام قسم حضرت آقا راقبول کنم یا دم خروس را

بدنبال ثبت نام حقیر درانتخابات 7456 حقوق دان ازشورای نگهبان درخواست ردصلاحیت بنده راکرده اند بنظرم کسی که این خبررانوشته نمی دانسته که عدد 7 بعد از6 است یعنی باید می نوشت 4567 ونه 7456 ثانیا اینها حقوق دان بوده اند یا حقوق بگیر به دکترعبدالله ( منظورم عدبالله رمضان رییس جنبش اسلامی فلسطین نیست همان جاسبی رییس سابق دانشگاه آزاد است) زنگ زدم وگفتم عبدالله بهت گفتم اینقدربه این بازجوها مدرک لیسانس وفوق لیسانس حقوق نده برایمان دردسرمی شوند حالا ببین قبلا بیست سی تا حقوقدان مثل سبف زاده ، دادخواه، نسیرین ستوده، سلطانی، مصطفایی و….داشتیم که لااقل گوشتمان را می خوردند استخوان مارادورنمی انداختند ولی این بی انصاف ها مثل چغندر(بببخشید با سردارسرتیپ ها وسرلشکرهای رانت خوارسپاه اشتباه نشود) اززمین سبزمی شوند..

شیخ محمدیزدی یاپای لنگش که وقتی با شیخ عباس واعظ طبسی لنگ باهم راه می روند درصفحه تلویزیون آدم را به یاد برف پاکن های ماشین دریک روزبارانی می اندازد گفته است ثواب رسیدگی به صلاحیت ها ورد برخی (بنده) توسط شورای نگهبان ازثواب انجام مستحبات وعبادت ماه رجب بیشتراست با خودگفتم بازهم خداراشکرکه درماه محرم نبودیم وثواب ردصلاحیت ما به ثواب کشتن یزید بن معاویه به خونخواهی امام حسین صورت نگرفت راستی دقت کرده اید “یزدی” عکس برگردان “یزید” است. !
البته ایشان سخنان حالب دیگری هم داشته اند که حیفم آمد دریاداداشت های روزانه خود به آن اشاره نکنم مثلا ایشان دربیان محبوبیت بی نظیرآقا درایران وجهان گفته اند “امروز رهبری تنهاست ونزدیکترین دوستان وی شمسیرها را از رو بسته اند” ویا درمورد برخی ازمقامات ومسئولین نظام بااشاره به ثبت نام بنده درانتخابات گفته است که “برخی ازمسئولین بدلیل اینکه معلوم نیست چه کسی درآینده قراراست رییس جمهوربشود ازهمین حالا بی انگیزه شده اند وبه وظیفه رسمی وقانونی خود آنگونه که باید وشاید عمل نمی کنند این نوع نگرش غلط است زیرادرکشورما قانون حاکم است !”

آقا دوباره سخنرانی کرده است وگفته است “ملت یک فرد رابرای 4 سال انتخاب می کند ولی کارهای خوب وغیرخوب حتی تا 40 سال آینده می تواند برکشورتاثیرگذارباشد دردلم به آقا گفتم بازخوب است مردم با انتخاب بدشان 40 سال به کشورخسارت واردمی کنند ما چه کنیم که با انتصاب نوکران خود 400 سال کشوررابه عقب برمی گردانیم راستی دقت کرده اید این جمله آقا چقدرشبیه جمله مهدی شجاعی نویسنده درمصاحبه اخیرش بود که گفته است “بالایی برسرفرهنگ وهنرونشردر8 سال اخیرآمده بی سابقه بوده واید نزدیک به 40 سال زمان لازم باشد که بتوانیم خسارات ناشی ازآن راجبران بکنیم

غرویان شاگرد مصباح یزدی گفته است ” کاندیداتوری هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری، با استقبال مراجع تقلید و روحانیان و طلاب مواجه شده و شوق و شادی را به میان مردم کوچه و بازار شهر قم آورده است.” به محسن گفتم اسم ایشان رادرخاطرداشته باشد تادرآینده وی رارییس سازمان هواشناسی بکنیم چون جهت باد راخوب تشخیص می دهد.

عباس عبدی وصادق (زیباکلام) دعوایشان شده است ومهدی ازمن می خواهد بین آنها راآشتی بدهم . علت درگیری آنها این است که عبدی گفته است “هاشمی برای نماندن آمده است” وصادق به وی پریده است که تو کینه شتری نسبت به خانواده هاشمی داری و دوباره عبادی جواب داده است که صادق ازسیاست چیزی نمی داند وظاهرا (شاید هم به پیروی ازآقا) درروزهای آینده تصمیم دارد نه نفیا ونه اثباتا درخصوص انتخابات اظهارنظرنکند دلم بیشتربرای صادق سوخت چون تازه بعد ازچندماه که می گفت رییس جمهورآینده باقرقالیباف است توانسته بود باواقع گرایی ما را بعنوان رییس جمهورآینده معرفی نماید .