شوالیه ایرانی – خاطرات هاشمی در1422(سی سال بعد)-بخش دوم

امروزعلی مطهری با عده ای که خود را تشکل صدای ملت (ازبالا یا پایین اش رانمی دانم) می نامیدند به دیدنم آمدند  ایشان که نظیربنده وبه یمن گنده کاریهای احمدی نژاد وحکومت یکدست آقا ازفازاصولگرایی وارد فازاصلاح طلب شده است ازمن می خواهد که فقط برای یک دوره 4 ساله رییس جمهورشده وپس ازسروسامان دادن امورکشوربروم تا کسی فکرنکند ما قدرت طلب هستیم دردلم به وی خندیدم گفته اند حافظه ملتها ضعیف است ولی نشنیده ام که حافظه نمایندگان ملتها هم اینقدرضعیف باشد کسی نیست بوی بگوید آخه دفعه قبل که من دولت راتحویل خاتمی دادم دربخش سیاست خارجی که وضع افتضاح بود چون سرقضیه رستوران میکونوس همه سفرای اروپایی تهران راترک کرده بودند والبته دربخش اقتصادی هم مشغول بازسازی بودم البته بغیرازمناطق جنگ زده مثل آبادان وخرمشهر! بعدهم اگرما سروسامان به اموربدهیم برای چی حکومت راتحویل بعدی ها بدیم که دوباره خرابش بکنند ودوباره پس از8 سال که سن ما 92 سال می شود بازهم ما مجبوربشویم برای درست کردن آن بیاییم این علی آقا ومثال هایش هم مثل پدرش مرحوم اش می ماند که می گفت همسایه ای داشتیم که درپشت بام منزلش پشکل تقلبی درست می کرد واستاد مطهری به وی می گوید آخه پشکل چی است که تو تقلبی اش را می خواهی درست کنی وبه مردم قالب کنی . خودم هم نمی دانم چرا این مثال بیربط را زدم اینکه بیشتربه کواکبیان می خورد که اصلاح طلب بدلی است!

آقا ازطریق برادرش سیدمحمد پیام داده است که اگررویت رازیادکنی می گویم که درقضیه مک فارلین خیانت کرده ای و خود داداش آقا هم گفته که هاشمی بهترین فردبرای توطئه آمریکا علیه نظام است کسی نیست به اینها بگویید چشم سفیدی هم حدی دارد اگرمک فارلین نبود شما هواپیماها وتانک های عراقی رابجای موشکهای هاگ وتاو با نعلین وچماق می خواستید بزنید؟ بعد هم اگرمک فارلین نبود الان آقای منتظری جای آقا وسیدمهدی (هاشمی) جای آقا زاده تان مجتبی بود بشکنه این دستی که نمک نداره خدا لعنت کند این سیدمهدی را که با افشاء ماجرای مک فارلین درالشراع بجای منتظری آقا رابرماحاکم کرد وهم خودش وهم ما رابه فاک فنا داد. ما که مخالف برکناری منتظری بودیم ومهدی هاشمی راهم گفتیم سفیرکنند ولی این آقای ری شهری دوپایش راکرده بود توی یک کفش که اینها رااعدام کرده وآقا رارهبرکند.

ساعت 3 تعدادی ازروحانیون اصلاح طلب ازخراسان آمده بودند که برایم بسیارجالب بود زیرا من فکرمی کردم محصولات خراسان همه شان یا مثل آقا ، سرلشکردامپزشک حسن خیکی (فیروزآبادی)، سردارخلبان نیروی انتظامی (قالیباف)، رحیم پورازغدی، شمقدری، فاکر(با آن اصلی که به خارجی است اشتباه نشود) قاضی مقدس اند یا مثل امیرپرویزپویان ومسعود رجوی واحمدقابل همه تندوتیزند نگو درخراسان بغیرازاین دوقشر اصلاح طلب هم وجود دارد خوشمان آمد. به آنها بازیرکی گفتم ” امیدوارم درمسیرانتخابات سنگ اندازی نشود” وآنها نفهمیدند منظورم انداختن سنگ توسط آقا ودارودسته اش است یا مردم درکف خیابان که درفلسطین به آن “انتفاضه” می گویند راستی یادم آمد که آن یکی آیت الله که اسمش احمد است وقبلا طرفداررضاپهلوی بوده و البته الان دیگرمتحول شده وبه فرموده امام راحل میزان حال وی است ومانباید با آبروی آدم ها بازی کنیم (منظورم احمدجنتی نیست) درنمازجمعه مشهد گفته است که فلانی یعنی بنده برچه اساسی گفته ام که بااسرائیل سرجنگ نداریم درحالیکه امام راحل گفته اند اسرائیل باید ازبین برود خدا لعنت کند مرا که آن کتاب درباره فلسطین رانوشتم وچشم وگوش این ملاهای 5 ریالی را که بدنبال نجاسات وشک بین رکعتین بود به دنیای سیاست بازکردم. حالا بازخوب شد به کتاب امیرکبیرگیرنداده اند وگرنه سرازفین کاشان درمی آوریم آنهم پیش مردمی که  تاب وتحمل دیدن خون راندارند وبجای بنیادشهید بنیاد زهره ترک شدگان دارند.

 

حسین (مرعشی) برادرزاده عفت که ازمحدود اصلاح طلبان توبه نکرده پس ازانتخابات است (مرده شور آن ابطحی وعطریان فروشریعتی راببرند که با اعترافاتشان آبروی همه رابردند بازحجاریان چون ترورشده است وبیماربود نمی شود سرزنشش کرد) بمن زنگ زده می گوید رابطه گردن کلفتی با انتخابات آزاد چیست? می گویم اولا رابطه آنها مثل آقای گودرزی به خانم شقایقی است وثانیا این است که معمولا گردن کلفتها ازانتخابات آزاد بدشان می آید! اما اون درحالی که چشماش گیج می زد گفت ولی نمیرالمومنین جنتی گفته است که “یک گردن کلفت انتخابات آزاد رامطرح کرده است” بنده نگاهی به مهدی مان که گردنش کلفت است ودرعکس وی درفرودگاه هم که ازلندن آمده معلوم است انداخته وگفتم مهدی جان کارتوست وپسرم که مثل علی اوسط می ماند گفت نه باباجون مگراین کمیته صیانت ازآراء ست که کارمن باشد نگاهش صادقانه ومثل همان روزهایی بود که جبهه می رفت ودرچادرتدارکات گردان کمیل لشکرمحمدرسول الله با مجتبای آقا کمپوت می خورد.

 

عمادپسرمحسن آمده می گوید بابا بزرگ اجازه میدی با ماشین تویوتا کریسیدای سفید عمومهدی را به دادگاه انقلاب درخیابان معلم برسانم که بنده نیزمجوزلازم راصادرکرده ولی ازوی خواستم آنرا درزیرتابلوتوقف ممنوع پارک نکند چون آن سربازراهنمایی رانندگی که ماراهمیشه با ماشین بنزدیده نمی داند که ما تویوتا سوارمی شویم فحاشی سعیدتاجیک به فائزه ی من نیزبخاطرهمان ماشین لعنتی هیوندای النترای اون بود اگربا بنزمی رفت اون مشکلات براش پیش نمی آمد که دل آیت الله سیستانی راهم درعراق به دردبیاورد.

مسئول دفترم زنگ زده که عسکراولادی بازارپشت خط است ومن گفتم مگراون نمرده است؟ که گفتند نه اون آذری قمی بود پدرمعنوی بازار، راست می گوید یادم امد همان که درعرض سه سال واردات کالای بنجل چینی را از2 میلیارد به 35 میلیاردرساند و صنعت وکشاورزی ایران رانابود کرد گفتم وصل نکنند که دوباره گفتند نه اون اسدالله عسکراولادی بوده است واینکه پشت خط است حاج حبیب است درضمن ایشان گفته که “هاشمی برای انقلاب مفت بدست نیامده است” وگفته “شمانخ تسبیح تاریخ جمهوری اسلامی هستید” به رییس دفترگفتم به شرطی صحبت می کنم که برود واعلام کند “بعیداست هاشمی درانتخابات شرکت کند”. قبول کرد ومنشی ام تلفن راوصل کرد به حاج حبیب گفتم شما درسال 84 به من رای دادی یا به احمدی نژاد؟ می گوید آلزایمردارم یادم نیست به کدامیک شما رای داده ام به اون گفتم مرتیکه مگه شرکت درانتخابات مثل رفتنت به قزوین است که نمی دونی به چه کسی داده ای استغفرالله ربی واتوب الیه

ملاقات بعدی با مسیح است (نه آن دختره ورپریده معصومه قمی که اسم خودش راگذاشته مسیح علی نژاد وبادزدیدن دفترچه تلفن مجلس هی ازخارج بانمایندگان مجلس تماس می گیرد) سردبیرروزنامه جمهوری اسلامی مسیح مهاجری رامی گویم برایم ازآیت الله سیستانی پیام آورده است  که آقا (منظورم آقای عراق است نه ایران) گفته است به هاشمی بگویید “باید بیایید وهم این کشتی شکسته وهم مارانجات دهید” بوی گفتم سلام مارابه ایشان برسانید ولی نمی دانم منظورشان ازکشتی شکسته همان سفینه النجات است که قبرش زیارتگاه شعیان درکربلاست یا منظورشان ایران وعراق است بعدهم من که پارسال ازطریق شما (مسیح مهاجری) به وی پیام دادم که آقای ما بااین احمدی نژآد دارد کشوررابه گند می کشد وشما حضرت الله خودتان گفتید”من بنای دخالت درایران راندارم، ایران مهندسی شده است وسرمهندس هم دارد ومن نباید دخالت کنم ووقتش راهم ندارم” حالا که معلوم شده است این سرمهندس آب وفاضلاب لوله ها رااشتباهی وصل کرده وبوی تعفن هم ایران وعراق وهم بحرین وسوریه را گرفته تازه فیلتان یادهندوستان کرده است  عجب آدم های پرتوقعی دردنیا پیدامی شود. درضمن به وی گفتم به آقای عراق بگویید شما به همان توصیه ای که درسال 88 به آقای خودمان کردم ومحل نگذاشت عمل کنید تا عراق مثل ایران یا سوریه نشود والسلام

آن یکی محسن (رضایی) که دبیرمان درمجمع است  آمده است می گوید حیدر 007 (مصلحی وزیراط) مصاحبه کرده وگفته که ایشان یعنی همون واجا اطلاعات دقیق دارند که این آقا (منظورش ما بوده ایم) درفتنه دست داشته است ودرواقع پیشگویی شما ازآینده دولت احمدی نژاد بدلیل دست داشتن شمادرفتنه بوده است که بوی گفتم بهش بگو اگراینطوراست پس شما هم درتمام ترورها، انفجارات، جاسوسی ها، گرانی ها و….دست داشته اید چون همه رامی گویید با استفاده ازسربازان گمنام امام زمانتان پیش بینی کرده بودید!

ازفاینشنال تایمزتماس گرفته اند برای مصاحبه گفتم من الان اگربا نشریات خارجی مصاحبه بکنم فردا متهم به ارتباط با دستگاههای جاسوسی غرب از CIA گرفته تا میت ترکیه می شوم گفتم با حسین (مرعشی) رییس دفترسابقم صحبت کنند وفورا به حسین گفتم به آنها بگو که من معلوم نیست به انتخابات بیایم یا نیایم چون نمی خواهم سالهای آخرعمرم راباجنگ وجدل (با آقا) سپری کنم درضمن گفتم به این خبرنگارخارجی بگوید که احتمال آمدن هریک ازماها (من یا خاتمی)  50%  است ولی باید حواسش باید که من اون 50% بزرگه هستم درسته که همه برابرند ولی خود ما که برابرتریم وهمه می دانند درضمن گفتم به خبرنگاریک جوری جواب بدهد که خدای ناکرده شبهه اختلاف من با رهبری یا نقش من دربراندازی نظام ایجادنشود خوشبختانه این هم به خیرگذشت ظاهرا حسین به خبرنگاره چیزهایی گفته است که درب اختلاف ما با آقا راسه تخته کرده ومو لای درزگشادش نمی رود (البته بجزتیرآهن 22)  مثل  “حفظ نظام ازاوجب واجبات است” و”میزان حال فعلی افراداست” و”نظام عقداخوت باکسی نبسته است”

درحال مروربولتن های محرمانه هیات حسنیه یابن الحسن بودم که یکباره عفت مثل جن سررسید وخودش را (مثل همان باری که گروه منحله فرقان ماراترورکرد) روی من انداخت وگفت اکبروای براحوالت اگرکاندید بشوی! گفتم حاج خانوم Calm Down حالا ما که منشی زن نداریم ولی یک یاالله چیزی می گفتی قبل ازورود درضمن اتفاقا من خودم می خواستم بفرستم دنبالت! برای چی رفته ای مصاحبه کرده ای وگفته ای ” انتخاباتی درکارنیست وبرای اینها کاری ندارد که رای ها راعوض کنند” میدانی برای همین حرفها می توانند بهت اتهام تبلیغ علیه نظام زده وبه شما حدجاری کنند! شما گفته ای رای عوض کردن کاری نداره پس این 150 شهید فتنه وصدهامیلیاردتومان هزینه مراسم 9 دی برای  محکومیت آن کشک بوده است؟ میدانی 350 میلیارددلارطی این 7 سال خرج همین اراذل واوباش دور وبر آقا برای سرپوش گذاشتن براین رای عوض کردن شده است؟ میدونی شش تاقطعنامه محکومیت ازشورای امنیت سازمان ملل گرفته ایم و واحدپول کشورمان به پهن تبدیل شده است؟ عفت شرمگینانه سرش راپایین انداخت وادامه دادم فکرکردی این انتخابات مثل دفعه پیش است که برداری بگویی “درصورت عدم پیروزی میر(حسین موسوی) ملت بدانید تقلب شده وبه خیابانها بریزید” مگریادت رفته که (محمدرضا) باهنرکه تازه همشهری ماهم هست گفت ادامه حیات ما بدلیل لطف آقا ونظام است دراینجا دیگرعفت کاملا رام شده بود وی رامرخص کردم وبه بچه گفتم ازسایتهای رجاء نیوزومشرق نیوز وبولتن نیوز و….بخاطرپخش مصاحبه عفت درخصوص “عوض کردن آرای مردم” تشکرکنند. خدا حفظ کند این بچه های صادق وافراطی را که اگرتلاشهای آنهانبود معلوم نبود سرنوشت واقع گرایان ومیانه روهایی مثل ما چه می شد!

روزنامه یالثارات راورق می زدم به سخنرانی منوچ (منوچهرمتکی) برخوردم عجب نمک آدم نشناسی است این آدم ! البته باید هم باشد کسی که درهند درس خوانده باشد وشبانه روزبا فلفل وزردچوبه سروکارداشته باشد معلوم است که قدرنمک رانمی شناسد حق اش بود احمدی نژاد درسنگال ضایع اش کند. مرتیکه پفیوز گفته است ” رفتارانتخاباتی هاشمی درشان ملت ایران نیست” انگارازملت ایران چیزی باقی مانده است که مابخواهیم خرابش کنیم وگفته “هاشمی نمی تواند انتخابات رابه خوش گره بزند” که این راهراحمقی حتی ملاحسنی هم می فهمد که انتخابات به همون یک رای آقا گره خورده است تازه علم الهدی هم درنمازجمعه مشهد گفته است که ” آرای میلیونی مردم بدون امضای آقا صفراست” مرتیکه هنوزالفبای دموکراسی دینی رانمی داند درمورد آن نظرمی دهد انگارگره انتخابات مثل گره کروات است که به یخه پیراهن می زنند حالا خوبه پیراهن های ما که یخه هم ندارد.