شوالیه پارسی- تحریم های جدید آمریکا، جنگ خاموش با مافیای رهبر در ایران

987564589321´3+48دپارتمان اطلاعاتی وزارت خزانه داری آمریکا فعالترازهمه سازمان های امنیتی آن کشوراز جمله سازمان سیا واف بی آی همچنان به مونیتوریگ فعالیت مافیای اقتصادی رهبری و موسسات وابسته به آن وخنثی کردن فعالیت آنها می پردازند.

درطی یک ماه گذشته رهبران ومقامات رژیم به موازات بازی وقت کشی خود با گروه 1+ 5 درمورد برنامه اتمی ایران که اکنون با انتخابات ریاست جمهوری ایران درخرداد 92 نیزگره خورده است، شاهد پنج عملیات اساسی ازسوی وزارت خزانه داری آمریکا برعلیه خود وموسسات دخیل دربرنامه اتمی، فعالیتهای مالی غیرقانونی ازطریق بانکهای مشترک خارجی وصرافی های دوبی، شرکتها وخطوط هوایی ودریایی وفعالیتهای خود درزمینه انرژی ازجمله نفت وگازوفراورده های ناشی ازآن ازجمله پتروشیمی بوده اند.

این سلسله تحریم ها علاوه برمورد هدف قراردادن منابع درآمدی رژیم و رهبری آن برای جلوگیری ازتوسعه برنامه اتمی و گسترش حمایت ازرژیم سوریه و تروریزم بین الملل، اکنون مقامات  موجود درحلقه اصلی رهبری ایران را نیزنشانه گرفته است که مهمترین آن قراردادن اسامی حجت الاسلام اصغرمیرحجازی معاون رهبری ایران درامورامنیتی، مدیرعامل فعلی وسابق شرکت ملی نفت ایران احمدقلعه بانی وسیف الله جشن ساز وموثردرواگذاری امورنفتی به بیت رهبری، سردارپاسدارحمید عرب نژاد مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان، سردارپاسداررضامظفرنیا فرمانده دانشگاه دفاعی مالک اشتر،و نیز دهها شرکت وموسسه دولتی وخصوصی درزمینه حمل ونقل هوایی ودریایی، مجتمع های پتروشیمی ها، بانک ها وموسسات مالی وصرافی ها وفروشندگان وخریداران کالا وخدمات از/به ایران می باشد

بطورخلاصه می توان پنج موج حمله رابه شرح زیردسته بندی کرد

اولین حمله درتاریخ 9 ماه می ابتداء یکی ازدلالان رژیم درایران بنام پرویزخاکی، بانک ایران وونزوئلا (موثردرنقل وانتقالات پولی) شرکتهای دخیل درغنی سازی اورانیوم وتهیه آب سنگین (نظیرآلومینیات، تقطیران، پارس آمایش، مرکزتحقیقات و..)، شرکت کشتیرانی سمبوک ثبت شده درشارجه و16 کشتی تانکرمربوط به شرکت ملی نفت ایران رادربرگرفت

دومین موج حمله درتاریخ 15 ماه می 2013 روانه دوشرکت صرافی بنامهای الفداء والهلال دردوبی وکشورامارات متحده عربی گردید که درکارتسعیروجوه ودرآمدهای نفتی به ارزموردنظررژیم ایران بودند.

سومین حمله درتاریخ 23 ماه می 2013 علاوه برمورد هدف قراردادن عمده مدیران سیاسی ونفتی کشوردرایران، سویس، هنگ کنگ مالزی، انگلیس ومرتبطین یا دلالان آنها شرکت هواپیمایی پوششی آبان (دوبی)، شرکتهای پشتیبانی بین المللی تدارکاتی دی اف اس ورلدواید واورکس، شرکت کشتیرانی بین المللی سی لاین (سنگاپور)، شرکتهای مرتبط با صنایع نفتی نظیر زلال اندیشه وزلال ایران

چهارمین وشاید یکی ازمهمترین عملیات برعلیه سپاه ورژیم در31 ماه مارس رخ می دهد و وزارت خزانه داری آمریکا سردارحمیدعرب نژاد (یکی ازفرماندهان سپاه قدس ومدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان ایر) رابهمراه اتباعی ازکشورهای قرقیزستان، اسلوونی، لبنان، پاکستان، مکزیک وسه شرکت هوایی دراوکراین وقرقیزستان وآمریکای لاتین را بهمراه 13 هواپیمای مربوطه تحت تحریم قرارمی دهد. هرچندقرائن وشواهد برهمکاری این شرکتها با ماهان ایر بعنوان یک شرکت بظاهرغیردولتی برای دورزدن تحریم های هوایی وخرید وانتقال هواپیمای دست دوم به ماهان ایر می باشد ولی ازآنجاییکه ازسه سال قبل فعالیت مشکوک دستگاه اطلاعاتی ایران وحزب الله لبنان درآمریکای لاتین ومرتبط با قاچاق موادمخدر زیرنظرمقامات امنیتی آمریکا وسیاستمداران این کشورقرارگرفته است بعید به نظرنمی رسد که تحریم این افراد علاوه برنقش داشتن درخرید وانتقال مالکیت هواپیما همدستی درقاچاق موادافیونی ازمثلث طلایی تولید وتوزیع موادمخدردر آمریکای لاتین هم باشد. تابعیت افراد مرتبط که طیف وسیعی ازاتباع لبنانی گرفته تا اتباع مکزیک، هندوراس، کلمبیا وپاناما، بلوچستان پاکستان تا قرقیزستان واکراین می تواند دلیلی متقنی درنقش اساسی ماهان ایران درقاچاق وترانزیت مواد مخدرباشد بالاخص باتوجه به سابقه همشهری بودن مدیرعامل ماهان ایربا سردارقاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس وخدمت وی درآن نیرو و پایه گذاری شرکت سپاه درقاچاق موادمخدر ازطریق لشکر41 ثارالله کرمان وسپس انتقال آن به نیروی قدس این فرضیه تقریبا قطعی به نظرمی رسد.

علاوه برمواردفوق تحریم حدود ده واحد مجتمع های پتروشیمی کشوربدلیل نقش آنها درصادرات فراورده ها ومشتقات نفتی وتولید ارزبرای کشوربه میزان حدود 35 میلیارددلاردرسال می باشد که اخیرا با توجه به کاهش صادرات نفتی نقشی کلیدی درتامین ارز موردنیازدولت رابازی می کند این مجتمع های پتروشیمی که عمدتا دردوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی برای بهره وری بیشترازنفت خام (صادرات محصول نظیرگوگرد، پلی اتیلن و…بجای نفت خام) بنیان گذاشته شده بودند اکنون به منبع درآمدی برای رهبری ودولت برآمده ازکودتای سپاه پاسداران تبدیل شده اند وگستره آنان ازبندرماهشهروبوشهر درجنوب تا شازند اراک وتبریزوتهران واصفهان رادربرمی گیرد.

درپنجمین موج حمله که تنها به فاصله دوروزازآخرین آن صورت گرفت ریاست جمهورآمریکا دستورتحریم پول ملی ایران یعنی ریالی ونیزصنعت خودروسازی کشوررا بدلیل استفاده ازآن بعنوان یکی ازمنابع درآمدی دولت ایران مورد تایید قرارداد بنظرمی رسد گرانی بی سابقه خودروونیزواردات ماشین های لوکس همراه با پرداخت سودگمرکی بالا ازیکطرف وسهیم بودن رژیم و رهبری درمنافع ناشی ازفروش توسط نمایندگی های مرتبط با خود ازجمله برندهای بی ام دبلیو وپورشه ازدلایل این اتخاذ تصمیم بوده است واین هشداررامی دهد که اکنون تنها تحریم ها شامل مواردی چون فعلایتهای اتمی وموشکی یا نفت وگازو فراورده و حمل ونقل یا بانکها وامورمالی نمی گردد بلکه کلیه مواردی رادربرمی گیرد که به نوعی برای دولت ورژیم حاکم برایران به ایجاد درآمد منجرشده یا سود آن صرف تثبیت پایه های رژیم و تحرکات غیرقانونی آن درداخل وخارج ازکشورمی گردد.