شوالیه پارسی – قتل عام 52 مجاهد و تاثیر استراتژیک آن برتحولات منطقه – بخش اول

martyres2حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران دریک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری جدید، منتسب به آن نهاد تنسیم می گوید:

اتفاق (قتل عام) هفته گذشته در پادگان اشرف دارای اهمیت راهبردی وسیع درتحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد عظیمی دارد که به دلیل تحت تأثیر قرارگرفتن حمله احتمالی به سوریه فرصت ظهورنداشت،.”

گرچه وی نظیردیگرفرماندهان ومقامات بزدل رژیم ازقبول مسئولیت شرکت سپاه پاسداران دراین قتل عام طرفه رفته واین جنایت با “اهمیت استراتژیک وسیع درتحولات آینده منطقه” را کارجوانان عراقی دانسته است! اما همین اعتراف کافی است که نشان بدهیم، شورای ملی مقاومت ایران وبازوی اجرایی آن یعنی سازمان مجاهدین خلق تا چه اندازه برتحولات راهبردی منطقه می تواند اثرگذار باشد. کسانی که مجاهدین را یک گروه مرده می نامیدند امروزاعدام 52 عضوساده وتدارکاتی این گروه را که برای حفظ وفروش اموال درشهراشرف باقی مانده بودند، تحولی شگرف درآینده نه تنها ایران بلکه تحولات منطقه ارزیابی می کنند!.

سلامی دریک تحلیل ازتغییراستراتژی درآمریکا وحشت بی نهایت رژیم ازمجاهدین رابه نمایش می گذارد. وی می گوید آمریکا (پس ازجنگهای افغانستان وعراق) عدم توازن درنیروهای زمینی را با حملات موشکی وحمایت ازگروههای تروریستی جایگزین کرده است. وی درهمین راستا صحنه عملیات آمریکا درسوریه را، هم رده خروج سازمان مجاهدین ازلیست گروههای تروریستی دولت آمریکا ارزیابی می کند اما هیچ اشاره ای به وابستگی نوری المالکی نخست وزیردست نشانده مشترک رژیم ایران و دولت آمریکا نمی کند!؟

جانشین فرمانده سپاه دربخش دیگری ازسخنان خود با فراموش کردن ادعاهای دو دهه گذشته رژیم ایران که درعملیات فروغ جاویدان (مرصاد) سازمان مجاهدین را با هزاران کشته نابود کرده است مدعی می شود که قتل عام 52 تن ازاعضای بی سلاح وتدارکاتی مجاهدین که بخش عمده ای ازآنان درشرف بازنشستگی بودند را دارای تاثیرراهبردی بسیاربیشتری نسبت به عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) بوده است!؟ . وی دراین رابطه می گوید:

تأثیر راهبردی این عملیات بر ادامه حیات منافقین بسیاربیشتر ازتأثیرعملیات مرصاد است. هرچند حجم این عملیات کمتر ازعملیات مرصاد بود

وی دربخشی دیگرازمصاحبه خود برای فریب افکارعمومی وشستشوی مغزی هواداران رژیم ادعا می کند:

درعملیات مرصاد، تنها ۳کادراصلی میان کشته شدگان منافقین بودند اما درعملیات اخیر۵۲نفرازکادرهای اصلی ومؤثر منافقین کشته شده اند.”

وی دریک دروغ وقیاس احمقانه وبدون ارتباط که تنها نشاندهنده کندذهنی وشعارهای چاپلوسانه سرداران اینچنینی برای ارتقای درجه دررژیم ودستگاه خامنه ای است می گوید:

این عملیات را به دلیل تأثیرسنگینی که بر روحیه منافقین گذاشته، نمی توان با عملیات کشتن بن لادن مقایسه کرد”.

جالب اینجاست وی دربخشی دیگرنگرانی خود وهمدستان خود را از واکنش جامعه بین المللی و یاد کردن ازجنایت دراردوگاه اشرف بعنوان فاجعه انسانی (نظیربمباران شیمیایی حومه دمشق) پنهان نکرده وبا مقایسه عجیب تلفات ناشی ازعملیات مجاهدین برعلیه رژیم با بمباران هیروشیما وناکازاکی، درصدد توجیه قتل عام واعدام 52 پناهنده بیدفاع دراردوگاه اشرف برآمده است وی دراین رابطه می گوید:

این افراد (پناهندگان مجاهد) به اندازه قتل عام های هسته ای هیروشیما و ناکازاکی از ایران و عراق کشته گرفته اند اما آمریکا و غرب واکنشی نشان ندادند ولی امروزکه ۵۲نفرجانی به سزای جنایاتشان در دادگاه مردمی رسیده و کشته شده اند، غرب آن را به عنوان فاجعه تلقی می کند.”