شوالیه پارسی – لاشخورهای تحریم یا محلل های اقتصادی

lashkhorدرپشت صحنه اخبارووتحلیل های مربوط به وقایع سیاسی خاورمیانه وانتخابات ریاست جمهوری ایران، مافیای اقتصادی ایران که ازسوی خامنه ای وحلقه اندک اطراف وی اقتصاد کشوررا اداره می کند، همچنان فعال ویکه تازمیدان است.(درعکس بابک زنجانی، امیر منصورآریا ومحمدزنوزی دیده می شوند)

دیروزمردم ایران شاهد پخش خبری ازسوی رسانه های دولتی بودند که براساس آن بابک زنجانی یکی ازکارچاق کن های رژیم، درژستی کامل مصنوعی اقدام به افتتاح خط هوایی قشم با 17 فروند هواپیمای دست دوم خریداری شده می کند. معامله ای که سرمایه آن ظاهرا ازخارج ازکشورتامین شده ولی درواقع بخشی ازهمان صدها میلیارد دلارگمشده ناشی ازفروش 700 میلیارددلار نفت وگازو بلوکه شدن آن درخارج ازکشورتوسط بانکهای خارجی وافراد حقیقی ایرانی است که قراربوده است نقش محلل را در اقتصاد ایران بازی کنند . براساس اطلاعات واصله هواپیماهای فوق همگی ازنوع ایرباس 320-319 وفوکر100 و دست دوم باسالهای ساخت 2001-1997 بوده که باخروج ازرده ازسوی شرکتهای اروپایی تحت عنوان فروش به یک شرکت خصوصی درایران فروخته شده است.

بابک زنجانی که ازمدتها قبل نام وی بعنوان یک ازدلالان اقتصادی رژیم برای دورزدن تحریم ها برسرزبانها افتاده است تنها یکی ازدهها شرخرودلالانی است که مافیای رهبری با انداختن آنها جلودوربین ها، خود ونهادهای هدایت کننده را درپشت آنها پنهان کرده ونهایتا نیزپس ازرسیدن به اهداف خود آنها رابعنوان قربانی دم تیغ می دهند. افرادی نظیرفاضل خداداد، شهرام جزایری، مه آفریدخسروی یا امیرمنصورآریا همگی طعمه هایی بودند که هرده سال یکباررژیم یکی ازآنها رابرای گمراه کردن افکارعمومی وفریب گروه های مخالف سیاسی خود از رده خارج می کند.

نقش مخرب بابک زنجانی ها دراقتصاد کشور که اکنون به گفته خود مدیریت گروه هولدینگ سورینت رابا60 شرکت تابعه بعهده دارد، اولین بارتوسط سایت آینده (بعد بنام بازتاب) افشاء گردید اما چندی نگذشت که باردیگرنام وی درلیست افراد تحت تحریم دولت آمریکا ظاهرشد. سپس مردم ایران شاهد ظهورنقش مجدد وی درماجرای درخواست رشوه یکی ازبرادران لاریجانی ازسعید مرتضوی رییس سازمان تامین اجتماعی بودند. گرچه سایتهای آینده وتابناک درهمان رابطه ولی با بهانه های دیگری نظیردیدارمدیران مسئول آن فوادصادقی وعلی غزالی با خانواده موسوی ومصاحبه با هاشمی بسته شدند تا رژیم به افشاگران داخلی بفهماند که امثال بابک زنجانی ها خط قرمزهای رهبری می باشند وحتی مدیران سایت های فوق که ازعناصرمرتبط با محسن رضایی فرمانده سابق کل سپاه ودستگاه اطلاعاتی آن می باشند نیزازاحضاروبازداشت درامان نمی باشند .

علاوه برنقش بابک زنجانی درانتقال حدود 18/5 میلیارددلارارزوطلا که درحین انتقال به سوریه ولبنان درترکیه توسط نیروهای امنیتی آن کشف ومصادره گردید ، معلوم گردید که مبلغ 8/5 میلیارددلارنیزدربانک میتسوبیشی ژاپن ازسوی همین فرد سپرده شده است که مربوط به درآمدهای ناشی ازفروش نفت به ژاپن ازطریق باصطلاح بخش خصوصی (بیت رهبری) بوده است. البته نهایتا ژاپنی ها بادادن التیماتوم چندهفته ای به بابک زنجانی ازوی خواستند پولها را ازبانک آنها خارج کند ونهاتیا نیزدادگاه های آمریکا درنیویورک باجریمه 150 میلیون دلاری بانک ژاپنی سروته قضیه راسرهم آوردند

بنا به اطلاعات دریافتی درخصوص اقدام اخیربابک زنجانی نیزتعداد 17 فروند هواپیمای فوق به مبلغ حدود هزارمیلیارد تومان یا 850 میلیون دلارخریداری شده اند که اولا باتسعیرنرخ ارزمعلوم می شود که ازارزمرجع 1200 تومانی برای پرداخت ثمن معامله استفاده شده است ثانیا ادعا شده است بزودی سهام گروه سورینت دربازاربورس عرضه می شود که کاملا مشخص است هدف رهبری ازاین امرکه بااستفاده ازدستگاه تبلیغاتی وی همراه خواهد بود جمع آوری نقدینگی ازمردم وبخش خصوصی واقعی وسپس کاهش ارزش سهام ازطریق انهدام یا به نزول کشیدن فعالیت این گروه می باشد کاری که سپاه وموسسات تحت مدیریت بیت رهبری با بسیاری ازشرکتها و واحدهای سود ده کشورنظیرشرکت اورینتال کیش، صنایع دریایی صدرا، خدمات دریایی تایدواترو….انجام دادند.

یکی ازوظایف اپوزیسیون افشاء دائم فعالیتهای مافیای اقتصادی خامنه ای ودیگررهبران نظام می باشد که بالاخص اکنون تحریم های اقتصادی هم پوشش شرعی وقانونی بیشتری برای آنها فراهم آورده است وهم ازنظرافکارعمومی درصورت افشاء امکان دفاع بیشتری را برای آنها درتوجیه اعمال تبهکارانه خود ازجمله پولشویی فراهم می آورد. متاسفانه همانطوریکه بارها درنوشته هایم تاکید کرده ام کوررنگی اپوزیسیون درندیدن فعالیتهای اقتصادی وکسب درآمدهای کثیف توسط نهاد رهبری بعنوان مهمترین عامل بقاء حاکمیت وحقظ رژیم ازنقاط ضعف اساسی مخالفان می باشد والبته این امرخودریشه درعدم سازماندهی وحاکمیت دیدگاههای اقتصادی واجرایی برآن دارد. وجود دهها مقاله سرشارازاطلاعات مروبط به فعالیتهای بخش مختلف مافیای اقتصادی رهبری درآرشیونگارنده وتحقق عمده پیش بینی ها، شاهدی براین مدعاست.