شورای ملی مقاومت ایران – حمله بيسابقه يك نماينده مجلس رژيم به رئيس شورای نگهبان آخوندی

شورای ملی مقاومت ایراننمايش انتخابات-شماره 14- حمله بيسابقه يك نماينده مجلس رژيم به رئيس شوراي نگهبان آخوندي

روز شنبه 28ارديبهشت علي مطهري، نماينده مجلس رژيم، در يك حمله بيسابقه به آخوند احمد جنتي، رئيس شوراي نگهبان، سخنراني او در نماز جمعه اين هفته تهران را «سخيف»، «غيرمنطقي» و «عوامفريبانه» توصيف كرد. جنتي با اشاره به رفسنجاني گفته بود رئيس‌جمهور نبايد با بنز تردد كند و خانه آنچناني داشته باشد.
از سوي ديگر، در حاليكه جنگ گرگها دردرون رژيم هر روز ابعادي بيشتري به خود مي‌گيرد آخوند حيدر مصلحي، وزير اطلاعات رژيم آخوندي، بزرگترين تهديد پيشروي نمايش انتخابات را «توطئه رسانه يي» خواند. وي گفت: “«توطئه‌های دشمنان برای انتخابات ریاست جمهوری شروع شده است. … اما همه آنهاخنثی خواهند شد. همه برای مقابله با این تحرکات آماده هستند» ) خبرگزاري فارس- 25ارديبهشت).
در همين حال، تیپ امنیتی موسوم به «آل محمد» وابسته به سپاه ویژه تهران بزرگ در هراس از خيزشهاي اجتماعي در جريان انتخابات به منظور سركوب اعتراضات در روز 24ارديبهشت دست به مانورزد. در عكسهاي منتشرشده از اين مانور تصاوير گله هاي پاسداران موتور سوار و پياده با انواع تجهيزات سركوب ديده مي شوند.اين تيپ كه به دستور شخص خامنه اي تشكيل شده و متشكل از 4500پاسدار و بسيجي است، از جمله تيپهاي سپاه موسوم به ”محمد رسوال الله» است كه به منظور حفظ امنيت تهران بزرگ تشكيل شده و در سركوب قيام 88 نقش مهمي داشت. سرتيپ پاسدار حسن حسن زاده فرمانده اين تيپ درباره وظايف نيروهاي خود گفته است: «در عرصه پايتخت هر تهديدي براي نظام به وجود بيايد،‌جزو مأموريتهاي ماست كه با آن مقابله كنيم».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
29 ارديبهشت1392
(19مه2013)