شورای ملی مقاومت ایران: رژيم آخوندی آمريکاييها را تهديد به گروگانگيری در منطقه می کند

در ادامه جنگ افروزيها و دخالتهای جنايتکارانه در سوريه و عراق و چشم پوشی جامعه جهانی، در جلسه رسمی روز سه شنبه 16ارديبهشت مجلس ارتجاع، کريمی قدوسی عضو اين مجلس، در حضور جواد ظريف وزير خارجه رژيم آخوندی، نيروهای آمريکايی در منطقه را تهديد به گروگانگيری کرد و گفت «اگر آمريکا بخواهد غلطی بکند تمام پايگاههای آنها شناسايی شده و تمام مراکز آن در بلاد اسلامی زير ديد و تير رزمندگان مسلمان آن کشورها قرار گرفته است و اگر بخواهند غلطی بکنند هزاران آمريکايی در سراسر منطقه به اسارت در می آيند».

چشم بستن جامعه جهانی به ويژه آمريکا بر جنگ افروزيها و دخالتهای تروريستی و جنايتکارانه فاشيسم دينی حاکم بر ايران در منطقه، به ويژه در سوريه و عراق، اين رژيم را در گروگانگيری و صدور تروريسم و بنيادگرايی تشويق کرده است. ملايان حاکم بر ايران در محاصره بحرانهای داخلی و خارجی و برای مقابله با سرنگونی محتوم، بيش از هر زمانی نيازمند اين ماجراجوييها هستند.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
17ارديبهشت 1392 (7 مه 2014)