شورای ملی مقاومت- تشديد سرکوب با نزديکتر شدن نمايش انتخابات

نمايش انتخابات- شماره17:
ايران – تشديد سرکوب با نزديکتر شدن نمايش انتخابات
با نزديک شدن نمايش انتخابات و تصفيه و جراحی بزرگ در رأس حکومت آخوندی، در وحشت از بالا گرفتن خيزشهای مردمی، رژيم آخوندی به سرکوب و اختناق ابعاد جديدی بخشيده است.
در روز 28ارديبهشت مأموران زندان اوين به دنبال انتشار پيامی از سوی روحانی زندانی آقای کاظمينی بروجردی مبنی بر تحريم انتخابات رژيم آخوندی، از ملاقات او با خانواده اش جلوگيری کردند. پس از اين پيام از وضعيت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نيست.
در همين روز، عوامل سرکوبگر نيروی انتظامی در استان گلستان با حمله به خانه های مردم آنتنهای ماهواره يی در شهرهای مختلف اين استان از جمله، گرگان، گنبد، آزادشهر و کردکوی را جمع آوری و ضبط کردند.
ارگان سرکوب موسوم به پليس فتا (فضای توليد و تبادل اطلاعات) نيز شماری از دفاتر خدمات اينترنت (کافی نتها) را در شهرهای مختلف کشور از جمله در بجنورد به بهانه رعايت نکردن چارچوبهای اعلام شده توسط اين ارگان سرکوب به منظور اعمال اختناق و سانسور را رعايت نکرده اند، تعطيل کرده اند.
در روز 31ارديبهشت همزمان با حذف رفسنجانی و مشايی، سرويس پيامک کوتاه در تهران قطع شد. در روز قبل از آن، در ارتباطات صوتی کاربران از طريق اينترنت نيز اخلال ايجاد شد و ارگانهای سرکوبگر اين گونه ارتباطها را زير عنوان «محتوای مجرمانه» مسدود کردند.
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران اول خرداد1392 (22مه2013)