شورای ملی مقاومت- توسل رژیم آخوندی به تروریسم اینترنتی

تروریستهای حاکم بر ایران همزمان با افزایش اعدامها و گسترش دامنه سرکوب و اختناق در داخل کشور اقدامهای سرکوبگرانه خود را در فضای مجازی نیز تشدید کرده اند و با تهدید کاربران اینترنتی تلاش می کنند آنها را از ارتباط با هواداران مجاهدین و مقاومت ایران و هرگونه افشاگری علیه این رژیم باز دارند.
وزارت اطلاعات رژیم با ارسال پیامهای تهدید آمیز برای بسیاری از کاربران با امضای «سازمان امنیت فضای مجازی» می‌نویسد: شما با سرپل مجاهدین در سایت فیس بوک ارتباط گرفته اید. «با توجه به اینکه این گروهک جزء گروههای تروریست و محارب به شمار می آید …هرگونه ارتباط با این گروهک وفق مواد ۱۸۶ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود. لذا از شما کاربرعزیز درخواست می شود. ضمن قطع ارتباط خود با عوامل این گروهک، در استفاده از اینترنت دقت نمایید تا در دام گروهها و کشورهای معاند که با عناوین و نامهای مختلف قصد اغفال و بهره‌برداری از شما را دارند, گرفتارنشوید».

… در انتهای این پیامها به قصد ارعاب کاربران ماده ۱۸۵ قانون مجازات آخوندها ذکر شده است که بر اساس آن «هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند. مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند».

ماده ۵۰۰ این قانون تصریح می‌کند: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها وسازمانهای مخالف نظام به هرنحوی فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد».

خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس در روز ۲۸اردیبهشت با ابراز وحشت از نقش سازمان مجاهدین نوشت: این سازمان «تجربه اغتشاش، آشوب و خرابکاری در حوادث بعد از انتخابات سال۸۸ را دارند، با ارائه یک دستورالعمل انتخاباتی سعی در هدایت عوامل و هواداران خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ را دارند… و به نیروهای خود دستور داده‌اند که از همه توان برای عمیقتر شدن شکافها‌‌‌ استفاده کنند… آنها همه توان رسانه‌یی خود اعم از کاربران شبکه‌های اجتماعی و سایتها‌ و وبلاگها را به کار گرفته‌اند».

رژیم آخوندی در آستانه نمایش انتخابات و در شرایطی که جنگ گرگها به نحوی بیسابقه بالا گرفته در صدد است از یکسو با برپا کردن چوبه های دار در هر کوچه و خیابان یا زندانهای کشور با تشدید فضای ترور و وحشت از انفجار خشم مردم و جوانان به جان آمده جلوگیری کند و از سوی دیگر با توسل به تهدید و ایجاد فضای ارعاب در پهنه اینترنت مخالفان و حامیان مقاومت ایران را از هرگونه فعالیت افشاگرانه علیه این رژیم تبهکار باز دارد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۱اردیبهشت۱۳۹۲ (۲۱مه۲۰۱۳)