شورای ملی مقاومت: جابجايی يک مرکز تحقيقات سلاح اتمی در تهران

شورای ملی مقاومت  ايران در یک کنفرانس مطبوعاتی،روز پنجشنبه 10 اکتبر، اطلاعاتی ارائه داد که بر اساس آن  دولت ايران در آستانه مذاکرات با قدرتهای غربی در حال جابجايی يک مرکز تحقيقات تسليحاتی اتمی از تهران است تا اين مرکز قابل رديابی نباشد.

مهدی ابریشمچی عضو ارشد این شورا گفت: «رژیم ایران به منظور پنهان کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود به تازگی در یک عملیات گسترده به انتقال یک مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی هسته‌ای اقدام کرده است که در آن پروژه‌ای نظامی دنبال می‌شود.»

بر اساس این اطلاعات، حجم عمده‌ای از فعالیت‌های این مرکز تحقیقاتی از پایگاهی در شرق تهران که به وزارت دفاع ایران تعلق دارد، به پایگاه جدیدی حدود سه کیلومتر دورتر منتقل شده است.

شورای ملی مقاومت پيش از اين سايت نطنز و آب سنگين اراک را در سال 2002 افشا کرده بود. هم چنين اين مقاومت در تابستان گذشته اطلاعاتی را در مورد يک تأسيسات اتمی که به شکل تونل مخفی زيرزمينی ساخته شده است ارائه کرد.

بر اساس گزارش رويتر افزود اين  افشاگری شورای ملی مقاومت چند روز قبل از گفتگوهای ايران با 6قدرت غربی  در ژنو صورت می گيرد.

شورای ملی مقاومت که مقرش در پاريس است گفت اين مرکز تحقيقات  سلاح اتمی «اسپند» نام دارد و قرار است به يک مرکز امن در مجموعه وزارت دفاع در 1.5 کيلومتری مقر قبلی اش منتقل شود.
به گفته شورای ملی مقاومت دراين مرکز نزديک به 100 محقق به همراه مهندسان و متخصصين مشغول به آزمايشاتی در ابعاد کوچک با مواد راديواکتيو هستند و مسئوليت تحقيقات در مورد تسليحات اتمی را بر عهده دارند.
مهدی ابريشمچی دراین کنفرانس مطبوعاتی گفت ارتباطی بين اين انتقال و گفتگوهای ژنو وجود دارد چرا که رژيم بايد از ريسک بازديد بازرسان اتمی اجتناب کند.