شورای ملی مقاومت: دروغپردازیهای کوبلر دراجلاس امروز شوراي امنيت به خواست رژيم

دراجلاس امروز شوراي امنيت به خواست رژيم ايران و دولت عراق

كوبلر با گزارشهاي دروغ و خصمانه جامعه جهاني را گمراه و براي كشتار ساكنان زمينه سازي مي كند

  •  فراخوان مجدد به شوراي امنيت براي تشكيل يك هيأت حقيقت ياب بين المللي 

مارتين كوبلر، نماينده ويژه دبيركل، قرار است در آخرين حضورش در شوراي امنيت، بعد از ظهر امروز (16ژوييه) بار ديگر، با گزارشهاي سراپا دروغ و خصمانه شوراي امنيت و جامعه جهاني را گمراه كند. اين اقدام به خاطر تعهداتش به رژيم ايران و دولت عراق و براي زمينه سازي براي كشتارهاي بيشتر ساكنان ليبرتي صورت مي گيرد.

طبق گزارشهايي كه از داخل ايران به مقاومت رسيده، كوبلر به دولت عراق قول داده است تا در شوراي امنيت، رهبري كمپ و سازمان مجاهدين خلق ايران را مقصر مشكلات معرفي كرده و نشان دهد حقوق ساكنان توسط رهبري كمپ و مجاهدين نقض مي‌شود. او همچنين مي‌خواهد به اين وسيله بر فقدان امنيت ليبرتي كه تا كنون سه بار هدف موشك باران قرار گرفته و10شهيد و 170زخمي بر جاي گذاشته و بر ممانعت عراق از تأمين حداقلهاي امنيتي سرپوش بگذارد.

دروغهاي امروز كوبلر در شوراي امنيت، تكرار دروغهايش در 14نامه وي به نمايندگان ساكنان بعد از حمله 21بهمن (9فوريه) و سخنراني هايش در شوراي امنيت (21مارس) و كميسيون خارجه پارلمان اروپا (29مه) خواهد بود. آخرين نامه اش در 28ژوئن حاوي بيش از 20دروغ آشكار بود كه شوراي ملي مقاومت در اطلاعيه اول ژوئيه به تفصيل به آن پاسخ داد و دبير كل و شوراي امنيت را به تشكيل يك هيأت حقيقت ياب بين المللي به منظور تحقيق پيرامون اين دروغها فراخواند.

پيش از آن نيز نماينده ساكنان در 10ژوئن درباره 13 امين نامه سراسر دروغ كوبلر، به دبيركل نوشته بود: «من محترمانه هشدار مي‌دهم اين نامه ها زمينه ساز قتل عام ديگري در اشرف و ليبرتي و يك طرح حساب‌شده است كه با ترجيع بند “the responsibility is yours” مي‌خواهد جاي جلاد و قرباني را عوض كند». وي در اين نامه بر پيشنهاد ساكنان مبني بر ”تشكيل يك هيأت حقيقت ياب بين المللي در مورد دعاوي آقاي كوبلر و شكايات ما» تأكيد كرد و نوشت: «اميدوارم شما با پذيرش آن نگذاريد كارنامه سياه كوبلر بر كاركردهاي سازمان ملل و شخص شما سايه بيندازد».

به دنبال سخنراني سراپا كذب كوبلر در پارلمان اروپا كه با اعتراض شديد نمايندگان و فراخوانهاي آنها به بركناري او مواجه شد ساكنان در بيانيه يي كه به امضاي بيش از 3000تن از آنان رسيد، نوشتند: «با توجه به اينكه دروغهاي مستمر و سيستماتيك كوبلر يك زمينه سازي آشكار براي كشتار بيشتر ماست، ما از دولت آمريكا، ملل متحد، اتحاديه اروپا و پارلمان اروپا مي‌خواهيم يك هيأت حقيقت ياب بين المللي تشكيل دهند تا با حضور نمايندگان و وكلاي ما از ليبرتي بازديد نموده و با زمان مكفي و صحبت آزادانه با هركس كه مي‌‌خواهند حقيقت را كشف نموده و براي اطلاع عموم منتشر كنند. ما تضمين مي‌كنيم كه حداكثر همكاري را با اين هيأت به عمل آوريم. حال اگر هر طرفي از تشكيل اين هيأت سر باز زند يا اجازه ورود به اين هيأت ندهد، يا هر نوع كارشكني در مقابل آن به عمل آورد، نشان مي‌دهد كه هيچ حسن نيتي ندارد و در كشتار ساكنان ليبرتي سهيم است».

شوراي ملي مقاومت ايران در اطلاعيه 26اسفند91 (16مارس2013) در پاسخ به نامه 15مارس كوبلر نوشت: «كوبلر در يك نامه گمراه كننده» و با «قالب كردن مواضع و گزارش خودش به نام دبير كل»، «ماشه حملات بعدي به ليبرتي و اشرف را كشيد». شوراي ملي مقاومت از «اجلاس آتي شوراي امنيت ملل متحد» خواست «تا يك هيأت بيطرف براي تحقيق پيرامون عاملان و آمران و تسهيل كنندگان جنايت 9فوريه و احاله آنها به دادگاه جنايي بين المللي تشكيل دهد، دولت عراق را موظف كند ساكنان را براي حداقل امنيت به اشرف بازگرداند و از دبير كل بخواهد يك نماينده بيطرف و ذيصلاح براي حل مسأله ليبرتي و اشرف تعيين كند».

آقاي طاهر بومدرا، مسئول حقوق بشر يونامي و مشاور يونامي در باره اشرف كه در مه 2012 در اعتراض به جانبداري كوبلر از دولت عراق و رژيم ايران استعفا داد، در شهادت تحت سوگند خود در كنگره آمريكا و شهادتهايش در پارلمان اروپا و پارلمانهاي فرانسه و انگلستان و سازمان ملل در ژنو و همچنين در كتابش تحت عنوان «اشرف داستان ناگفته» به وضوح نشان داده كه مأموريت كوبلر بستن اشرف به هر قيمت، فرستادن ساكنان به زندان ليبرتي، وادار كردن آنها به تسليم در مقابل رژيم ايران و انحلال سازمان مجاهدين خلق ايران بوده است. حال كه كوبلر در اين مأموريت شوم شكست خورده است، مي‌خواهد با زمينه سازي براي كشتار آنها به رژيم ايران و دولت عراق اداي دين كند!

كميته بين المللي در جستجوي عدالت متشكل از 4000پارلمانتر در آمريكا و اروپا در گزارش به اجلاس16ژوييه شوراي امنيت خواست «يك كميسيون حقيقت ياب بيطرف تشكيل دهد» تا در مورد «موشك‌باران هاي ليبرتي» و ”عملكردهاي كوبلر در رابطه با اشرف و ليبرتي» تحقيق كند (پاراگراف 98). ISJ در گزارش خود مي افزايد: «از آنجايي كه گزارش كوبلر به شوراي امنيت به‌هيچ وجه بيطرفانه نخواهد بود ما قوياً خواستار حضور نماينده ساكنان در جلسه 16ژوييه شورا و ارائه گزارش واقعي و پاسخ به سئوالات اعضاي شورا هستيم» (پاراگراف 96).

استرون استيونسون، رئيس گروه رابطه با عراق پارلمان اروپا، در 15ژوييه در يك نامه فوري به دبير كل نوشت: «كوبلر مسعود دوراني مأمور ويژه اش را مجدداً به ليبرتي فرستاده تا با اقدامهاي تحريك آميز، براي گزارش كوبلر به شوراي امنيت خوراك تهيه كند». وي در پايان نامه 10ماده يي خود نتيجه گيري كرد: «با توجه به نكات فوق خواهش مي‌كنم اجازه ندهيد مارتين كوبلر با دروغپردازي عليه ساكنان، اعضاي شوراي امنيت را مانند جلسات قبلي گول بزند، همان كاري كه وي در يك جلسه اخير در پارلمان اروپا انجام داد. چنين اتهامها و دروغهايي به سادگي باعث تشويق عراقيان و اربابان ايراني آنها براي انجام يك كشتار ديگر مي شود. اگر شما مي‌خواهيد به گزارش بيطرفانه يي درباره ليبرتي گوش دهيد بهتر است نماينده يي از سوي ساكنان نيز در اين جلسه شركت نموده و گزارش مستقل خود را ارائه نمايد و به سوالات اعضا پاسخ دهد».

مقاومت ايران بار ديگر با يادآوري تعهدات ملل متحد و دولت آمريكا درباره امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي، بار ديگر از اجلاس امروز شوراي امنيت مي‌خواهد تا:

 اولاً- يك هيأت حقيقت ياب بين المللي براي تحقيق پيرامون دروغها و عملكرد كوبلر با حضور نمايندگان و وكلاي ساكنان تشكيل دهد.

ثانياً: با توجه به گزارشهاي جانبدارانه و اهداف شناخته شده كوبلر در حمايت از رژيم ايران و دولت عراق، نماينده ساكنان اشرف و ليبرتي در اجلاس شورا گزارش داده و به سوالات اعضا پاسخ دهد،

ثالثاً- دولت عراق را موظف كند تا ساكنان ليبرتي را بعد ا ز سه حمله موشكي، 10شهيد و 170مجروح به اشرف بازگرداند و تا آن زمان حداقل الزامات امنيتي در ليبرتي را تأمين كند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

25تير 1392 ( 16 ژوييه 2013)