شورای ملی مقاومت دستگاه سرکوب خامنه ای را افشا کرد

شورای ملی مقاومت ایران نام آشناترین کلمه در موضوع افشاگری‌ها علیه رژیم آخوندهاست. برای همه کسانی که مسایل ایران را دنبال می‌کنند، نام شورای ملی مقاومت با موضوع افشاگری علیه برنامه اتمی و بمب سازی خامنه ای شناخته شده است. افشاگری که منجر به تله اتمی برای ولایت فقیه شده است.

اکنون این شورا دست به افشاگری جدید زده است. این اما افشای استراتژی سرکوب آخوندها هدف بوده است. شورای ملی مقاومت در دفتر خود در واشنگتن جزییات تازه ای از دستگاه سرکوب رژیم را افشا کرده است که چکیده آن را در ایران آزادی ؛

https://fa.iranfreedom.org/شورای-ملی-مقاومت-تازهترین-افشاگری-د/

شورای ملی مقاومت: تازه‌ترین افشاگری در مورد استراتژی سرکوب

براساس خبری که در رسانه‌های مقاومت ایران منتشر شده است، روز سه‌شنبه 21شهریور 1۴۰۲، دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا طی یک کنفرانس مطبوعاتی در