شورای ملی مقاومت: زمينه سازي رژيم ايران و دولت عراق براي حملات بيشتر به ليبرتي

زمينه سازي رژيم ايران و دولت عراق براي حملات بيشتر به ليبرتي و

فراخوان به دولت آمريكا و شوراي امنيت ملل متحد به اقدام فوري

آخوند واثق البطاط، از حزب الله عراق، كه مسئوليت حملات موشكي 21بهمن91 و 25خرداد92 (9فوريه و 15ژوئن 2013) عليه ليبرتي را به عهده گرفته بود، در روز 21تير( 12ژوييه) در يك مصاحبه چند ساعته با تلويزيون بغداديه كه مستقيم پخش مي‌شد، براي كشتار مجدد در ليبرتي زمينه سازي كرد. وي گفت كه تحت نظر خامنه اي كار مي‌كند و هيچ حكم بازداشتي از سوي دولت عراق براي او وجود ندارد. در يك نوار ويديويي ديگر كه تلويزيون التغيير در روز 8 ژوييه از بطاط پخش كرد او از همكاري دولت عراق براي اعزام نيروهاي حزب الله به سوريه ابراز رضايت كرده بود.

آخوند بطاط در مصاحبه با تلويزيون البغداديه در پاسخ به اين سوال كه «آيا تو به قرارگاه ليبرتي حمله كردي» گفت «بله. من زدم، با موشك كاتيوشا، اينها منافقين خلق هستند كه همه توطئه ها نزد آنها ريخته مي شود» .

او در يك زمينه سازي آشكار براي حملات بعدي، به دروغهاي مبتذلي متوسل شد كه براي هركس كه كمترين آشنايي با وضعيت ليبرتي داشته باشد مضحك است. وي گفت:  «اينها براي وارد كردن مواد منفجره و انفجارها و كمربندهاي انفجاري و صدا خفه كن ها طراحي كرده اند و گروههاي مسلح براي حمله به دولت تشكيل داده اند … و در اتحاديه اروپا و سازمان ملل به عنوان يك سازمان تروريستي ثبت شده است … دولت بارها گفته است كه اين يك سازمان تروريستي است و بايد از عراق اخراج شود ولي در حمايت آمريكا باقي مانده است و آمريكا از آنها حمايت مي كند و اين سازمان فعاليتهايش در عراق را ادامه مي دهد».

ترديدي وجود ندارد كه انجام اين مصاحبه چند ساعته بدون هماهنگي البطاط با دولت عراق عملي نبوده است. بطاط به اين وسيله براي حملات بيشتر به ليبرتي زمينه سازي مي‌كند. او پس از حمله 15ژوئن نيز طي مصاحبه هايي اعلام كرده بود كه مجدداً و به زودي ليبرتي را هدف قرار خواهد داد.

بطاط در همين مصاحبه در پاسخ به اينكه «مگر فرمان بازداشت تو صادر نشده است» گفت «خير من تحت تعقيب نيستم، من وارد كار سياسي شده ام و در انتخابات آينده با تمامي توان شركت خواهم كرد.. هيچ فرمان قضايي وجود ندارد» و الا «پليس بايستي مرا بازداشت كند».

بطاط گفت: «همه حزب الله به ولي فقيه وصل هستند به رهبر خامنه اي وصل است. من مقلد سيد خامنه‌اي هستم من به آقاي خامنه اي وصل هستم و حزب الله لبنان نيز به خامنه اي وصل است و دستوراتش را از او مي‌گيرد و مشروعيت را از او مي گيرد… من در سپاه بودم در دانشگاه نظامي در تهران درس خواندم».

در روز 17تير( 8 ژوييه) تلويزيون التغيير ويديويي از بطاط پخش كرد كه مي‌گفت: «بايد دولت و نهادهاي دولتي را حفظ كنيم و به دستورات پايبند باشيم». او تأكيد كرد: «حزبش با تمام توان از دولت حمايت مي‌كنند زيرا كه عبور به سوريه برايشان را تسهيل كرده است».

مقاومت ايران با تاًكيد بر اينكه رژيم ايران، با همكاري دولت عراق، از طريق گروههاي وابسته به نيروي تروريستي قدس در صدد به راه انداختن حمام خونهاي بيشتري در ليبرتي است، دولت آمريكا و ملل متحد به ويژه شوراي امنيت را به اقدام فوري و مؤثر از جمله وادار كردن دولت عراق به بازگرداندن ساكنان به اشرف و همچنين تاًمين فوري الزامات امنيتي در ليبرتي فرا مي خواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

22 تير 1392(13ژوييه2013)