شورای ملی مقاومت: فشارهاي ضد انساني، اقدامهاي سركوبگرانه و تحريك آميز و زمينه سازي براي كشتار در ليبرتي

نيروهاي تحت امر نخست وزيري عراق به اعمال محدوديتهاي ضد انساني، اقدامهاي سركوبگرانه و تحريك آميز و زمينه سازي براي به راه انداختن حمله و كشتار عليه ساكنان ادامه مي دهند.

در روز پنجشنبه 26تير(17 ژوييه) نيروهاي سركوبگر عراقي موسوم به سوآت در يك اقدام نگران كننده، در حاليكه نقاب به چهره داشتند، با بالا رفتن از سنگرهاي بيرون كمپ، به شناسايي نقاط مختلف كمپ از پشت تي والها پرداختند.

در همين حال، در يك هفته اخير نيروهاي عراقي به خلاف روال دو سال و نيم گذشته، در ورود تانكرهاي تخليه سپتيك كه توسط ساكنان كرايه مي شود، كار شكني مي كنند و در گرماي طاقتفرساي عراق تانكرها را ساعتها در ورودي كمپ معطل مي كنند و فقط اجازه مي دهند چهار ساعت وارد ليبرتي شوند. ايجاد اخلال در تخليه فاضلاب كمپ كه از حداقل زير ساختها برخوردار نيست، آنهم در گرماي تابستان. محيط را آلوده و ساكنان را با مشكلات شديد سلامتي و بهداشتي مواجه مي كند. هدف ديگر مأموران عراقي از اعمال اين فشارها اينست كه رانندگان تانكرها را از كار كردن براي ساكنان ليبرتي منصرف كنند.

در يك اقدام خصمانه ديگر مأموران نخست وزيري يك ماه است از اجراي توافقات قبلي در مورد تحويل دادن روزانه چند دستگاه ليفتراك به ساكنان سرباز مي زنند، به نحوي كه آنها مجبور هستند بارهاي سنگين را در هواي گرم با دست حمل كنند. به هنگام انتقال ساكنان از اشرف به ليبرتي در فوريه 2012 نيروهاي عراقي از انتقال ليفتراك‌هاي ساكنان به ليبرتي جلوگيري كردند. بعد از مراجعات و نامه نگاريهاي مكرر به ملل متحد و دولت آمريكا، قرار شد كه چند دستگاه ليفتراك ساكنان نزد نيروهاي عراقي باشد و همه روزه از صبح تا شب در اختيار ساكنان قرار بگيرد. طي يك ماه گذشته تنها يكبار نيروهاي عراقي ليفتراك در اختيار ساكنان قرار داده اند.

مقاومت ايران ضمن هشدار نسبت به زمينه سازيها و اقدامات تحريك آميز نيروهاي عراقي، با توجه به تعهدات مكرر و مكتوب دولت آمريكا و ملل متحد در مورد امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي، خواستار يك اقدام فوري براي پايان دادن به اين اقدامات سركوبگرانه و تحريك آميز است.

 

دبير خانه شوراي ملي مقاومت ايران

27 تير1393(18 ژوييه 2014)