شوری آش: دولت رئیسی از ترس مرگ، خودکشی میکند

رضاخواه عضو کمسیون برنامه و بودجه رژيم در مجلس ارتجاع میگوید: نکته این است که نباید برای فرار از مرگ، خودکشی کرد، در حقیقت خود دولت تصمیمی گرفته و حالا بعد از چند ماه می‌خواهد آن را عوض کند اما همین تغییرات زیگ‌زاگی می‌تواند به اقتصاد شوک وارد کند. 

وی در واکنش به برخی گمانه‌ها مبنی بر بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی واقعیت ندارد و این اشتباهی بوده که در رسانه‌ها رخ داده اما می‌توان به این صورت گفت که اگر بخواهیم به صورت شکلی بحث کنیم، بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی واقعیت ندارد. اگر بخواهیم از نظر محتوایی بحث کنیم بله ارز ۴۲۰۰ تومانی برگشته و دولت اقدام اشتباهی را انجام می‌دهد.

به گزارش منیبان، او افزود: وقتی یک کالایی وارد می‌شود و فروشنده آن را بر مبنای ارز آزاد می‌فروشد چه دلیلی وجود دارد که این کالا در گمرک براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی ارزیابی شود؟

لایحه جدید دولت دقیقاً به معنای یارانه دادن به واردات است البته دولت این اقدام خود را به این ترتیب، توجیه کرده که کالاهای واسطه‌ای و یا مواد اولیه مشمول این یارانه می‌شوند اما دولت حتی درباره واردات کالاهای مذکور هم روال درستی در نظر نگرفته است. در حال حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه نگران هستیم که دولت برای فرار از جو تورمی، چنین تصمیمات اشتباهی را اتخاذ می‌کند.