شکایت وکلای جلاد حمید نوری نسبت به حکم حبس ابد دادگاه سوئد

در ۱۴ماه یولی ۲۰۲۲، دادگاه سوئد حکم حبس ابد را برای جلاد حمید نوری بجرم نقض قوانین بین المللی (جنایت علیه بشریت) صادر کرد.

به نوشته تلویزیون سوئد: وکلای حمید نوری حالا نسبت به این حکم شکایت کرده اند . (جلاد) حمید نوری به جرم کشتار و اعدام زندانیان سیاسی سال ۱۹۸۸ در سوئد محکوم به حبس ابد شده است. وکلای وی معتقد هستند که اصلا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اینگونه جرمها را ندارد. اگر چه که سوئد به قوانین بین المللی پایبند است.

در هفته گذشته مطبوعات رژيم با وقاحت تمام. اعلام کردند که این جلاد هنوز حکم خود را دریافت نکرده است واز انجا که سوئدی بلد نیست، حکمی به وی داده نشده است.!!!!! بیچاره مانند اخوندهای پررو خواسته است که حتما حکم را هم برایش به فارسی ترجمه کنند و به او بدهند.